مدیر مهندسی صنایع شرکت فولاد هرمزگان خبر داد:

تمدید گواهینامه های استاندارد مدیریتی در فولاد هرمزگان

مدیر مهندسی صنایع شرکت فولاد هرمزگان گفت: این شرکت توانست با انجام اقدامات لازم در خصوص رعایت الزامات استانداردهای مدیریتی، گواهینامه‌های اخذشده مربوط به این استانداردها را تمدید کند.

تمدید گواهینامه های استاندارد مدیریتی در فولاد هرمزگان

به گزارش اقتصاد آنلاین، مرضیه حمیدی با اعلام این خبر بیان کرد: در پایان جلسه بررسی ممیزیهای مراقبتی که با حضور جمعی از معاونان و مدیران شرکت فولاد هرمزگان و سرممیز شرکت SGS در تاریخ‌های ۳۰ مهرماه، یکم و دوم آبان ماه برگزار شد، شرکت فولاد هرمزگان توانست ۶ گواهینامه از استانداردهای مدیریتی خود را تمدید کند. وی با بیان اینکه برگزاری این دوره از ممیزی با مشارکت فعال همکاران صورت پذیرفت ادامه داد: از نکات قابل توجه این ممیزی میتوان به همکاری و همدلی تمامی واحدهای سازمانی برای برگزاری موفقیت‌آمیز جلسات ممیزی و کسب موفقیت در تمدید گواهینامه‌های مذکور اشاره کرد.

فولاد

مدیر مهندسی صنایع شرکت فولاد هرمزگان اضافه کرد: این شرکت در تاریخ‌های ۱۴، ۱۸ و ۱۹ مهرماه گذشته نیز توسط شرکت SGS در خصوص استاندارد مدیریت انرژی ISO ۵۰۰۰۱-۲۰۱۸ تحت ممیزی قرار گرفت و موفق به تمدید گواهینامه مورداشاره شد. حمیدی در پایان گواهینامه استانداردهای مدیریتی را که شرکت فولاد هرمزگان در حال حاضر موفق به اخذ آن‌ها شده است را به این شرح اعلام کرد: ISO ۹۰۰۱-۲۰۱۵، ISO ۵۰۰۰۱-۲۰۱۸، ISO ۱۴۰۰۱-۲۰۱۵، ISO ۴۵۰۰۱-۲۰۱۵، ISO ۱۰۰۰۲-۲۰۱۸، ISO ۱۰۰۰۴-۲۰۱۸ و ISO ۱۰۰۱۵-۱۹۹۹.

ارسال نظر