گزارش فعالیت یک ماهه کاغذسازی کاوه بر روی کدال منتشر شد؛

رشد ۶۳ درصدی درآمد چکاوه از ابتدای سال مالی تا انتهای تیر ماه ۱۴۰۱

مجموع فروش داخلی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۰ درصد افزایش داشته است.

رشد ۶۳ درصدی درآمد چکاوه از ابتدای سال مالی تا انتهای تیر ماه ۱۴۰۱

به گزارش اقتصاد آنلاین، گزارش عملکرد دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱ این شرکت بر روی سامانه کدال منتشر شد.

براساس این گزارش، میزان درآمد کاغذسازی کاوه از ابتدای سال مالی تا انتهای تیر ماه ۱۴۰۰در مجموع مبلغ ۸۷۴.۷۲۰ میلیون ریال بود. این در حالی است که این درآمد در بازه زمانی امسال با افزایش ۵۴۷.۰۵۳ میلیون ریالی و با رشد ۶۳ درصدی به مبلغ ۱.۴۲۱.۷۷۳ میلیون ریال رسیده است.

گزارش منتشر شده بر روی سامانه کدال همچنین بیان کننده این نکته است که جمع فروش داخلی محصولات کاغذسازی کاوه در تیر ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه پارسال در حدود ۵۰ درصد رشد داشته و با افزایش حدود ۱۰۲.۳۸۳میلیون ریالی از مبلغ ۲۰۶.۵۱۵ میلیون ریال به ۳۰۸.۸۹۸ میلیون ریال رسیده است.

لازم به ذکر است که کاغذسازی کاوه (نماد چکاوه)، تنها شرکت بورسی تولیدکننده کاغذ بسته بندی است که از شرکت‌های وابسته به هلدینگ سلولزی تاپیکو و شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) می‌باشد.

گزارش فعالیت

گزارش فعالیت2

گزارش فعالیت3

گزارش فعالیت4

گزارش فعالیت5

گزارش فعالیت6

ارسال نظر

آخرین خبر ها