تحریریه اقتصادآنلاین
دیدگاه : ۰

خیز تجارت با ۸ گروه اقتصادی

تعاملات تجاری ایران با ۸گروه اقتصادی در سال جاری به ۸۸میلیارد و ۲۲۲میلیون دلار رسید. این رقم از خیز تجارت در ۹ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت دارد. به نظر می‌رسد امیدواری ناشی از احیای برجام، موجب استقبال زودهنگام این کشورها از کالا و خدمات ایرانی و در ازای آن رشد فروش کالا و خدمات آنها به ایران شده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، گروه‌های اقتصادی خرید خود را از ایران افزایش دادند. براساس آخرین آمار منتشر‌شده از سوی سازمان توسعه تجارت، در 9ماهه سال‌جاری ارزش صادرات ایران به هشت گروه اقتصادی 45‌میلیارد و 373میلیون دلار است.

این رقم در مدت مشابه سال قبل 29‌میلیارد و 943‌میلیون دلار برآورد شده است. براین اساس در سال‌جاری شاهد رشد 1/ 51درصدی خرید کالا و خدمات از سوی هشت گروه اقتصادی از ایران هستیم.

بیشترین رشد‌های صادراتی در 9ماهه امسال مربوط به «گروه هشت کشور اسلامی درحال‌توسعه D8» و «اتحادیه اروپا EU» است. البته هر هشت گروه اقتصادی رشد ارزشی صادرات را تجربه کرده‌اند، اما وزن کالاهای صادراتی در دو گروه اقتصادی «شورای همکاری خلیج‌فارس PGCC» و «کشورهای عضو همکاری جنوب‌شرق آسیا ASEAN» نسبت به مدت مشابه سال گذشته روند کاهشی داشته است.

فروش کالا به ایران نیز در 9‌ماهه امسال نسبت به بازه مشابه سال قبل افزایش یافته است. در 9ماهه سال‌جاری 42میلیارد و 849میلیون دلار ارزش کالاهای وارداتی ایران از این گروه بوده است. این رقم در مدت مشابه سال گذشته 30‌میلیارد و 803‌میلیون دلار برآورد شده است.

بدین ترتیب در این مدت کالاهای وارداتی ایران 1/ 39درصد رشد را تجربه کرده است. در این میان واردات از «شورای همکاری‌های خلیج‌فارس» و «گروه همکاری‌های اسلامی» دارای بیشترین رشد ارزشی بوده‌اند، اما وزن کالاهای وارداتی از گروه‌های «گروه هشت کشور اسلامی درحال‌توسعه»، «سازمان همکاری اقتصادی»، «اتحادیه اروپا» و «کشورهای عضو همکاری جنوب‌شرق آسیا» نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است. تجارت ایران با این هشت گروه اقتصادی نشان می‌دهد که به‌نظر می‌رسد امیدواری ناشی از احیای برجام، موجب استقبال زودهنگام کشورها از کالاهای ایرانی و در ازای آن فروش کالا به ایران نیز از انجماد خارج شده است.

همکاری‌های اسلامی OIC

 کشورهای عضو همکاری‌های اسلامی در 9‌ماهه امسال، نسبت به سایر گروه‌های اقتصادی کالاهای بیشتری را از ایران خریداری کرده‌اند. این گروه اقتصادی در بازه زمانی مورد بررسی 59‌میلیون و 725‌هزار تن کالا به ارزش 19‌میلیارد و 893‌میلیون دلار از ایران خریداری کرده است. رشد وزنی 11‌درصدی و افزایش ارزشی 29‌درصدی حاصل تلاش صادرکنندگان در این کشورها بوده است.

این گروه از کشورها حتی در واردات هم سرلیست گروه‌های اقتصادی هستند. در 9‌ماهه امسال ارزش واردات از این گروه اقتصادی با رشد 69‌درصدی به 17‌میلیارد و 392‌میلیون دلار رسیده و وزن کالاهای وارداتی از کشورهای عضو همکاری‌های اقتصادی با رشد 75‌درصدی، 15‌میلیون و 549‌هزار را ثبت کرده است.

سازمان همکاری اقتصادی ECO

 کشورهای عضو این سازمان دومین گروه اقتصادی هستند که بیشترین کالا را از ایران خریداری کرده‌اند. در بازه زمانی مورد بررسی سازمان همکاری اقتصادی ECO 19‌میلیون و 850‌هزار تن کالای ایرانی به ارزش 7میلیارد و 532‌میلیون دلار خریداری کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی 41‌درصد و از نظر ارزشی 53‌درصد رشد داشته است.

کشورهای عضو این سازمان نیز در بازه زمانی مورد بررسی 3‌میلیون و 383‌هزار تن کالا به ارزش 4میلیارد و 109‌میلیون دلار به ایران کالا فروخته‌اند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته اگرچه وزن کالاهای وارداتی از این گروه اقتصادی 13‌درصد کاهش یافته اما ارزش آن 27‌درصد رشد داشته است.

گروه هشت کشور اسلامی درحال‌توسعه D8

این گروه اقتصادی با خریداری 16‌میلیون و 613 هزار تن کالای ایرانی به ارزش 6 میلیارد و 77‌میلیون دلار سومین واردکننده عمده کالا از ایران است. صادرات به کشورهای عضو این گروه اقتصادی از نظر وزنی رشد 81‌درصدی و از نظر ارزشی افزایش 95درصدی داشته است.

همچنین واردات از این کشورها با افت 11‌درصدی وزنی و رشد 28‌درصدی ارزشی نسبت به مدت مشابه سال گذشته روبه‌رو شده است. واردات از کشورهای عضو D8 وزنی معادل 3میلیون و 442‌هزار تن به ارزش 4‌میلیارد و 325‌میلیون دلار داشته است.

شورای همکاری خلیج‌فارس PGCC

صادرات ایران به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس در 9‌ماهه امسال معادل 12میلیون و 998‌هزار تن به ارزش 4‌میلیارد و 100‌میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی افت 19‌درصدی داشته اما از حیث ارزشی رشد 8‌درصدی را تجربه کرده است.

واردات از این شورا نیز با رشد 79‌درصدی ارزشی و افزایش 113‌درصدی وزنی به 9میلیون و 723‌هزار تن با ارزش 11‌میلیارد و 920‌میلیون دلار رسیده است.

کشورهای مستقل مشترک‌المنافع CIS

 این کشورها با خریداری 4‌میلیون و 677 هزار تن کالا به ارزش یک‌میلیارد و 967‌میلیون دلار، پنجمین مقصد کالاهای ایرانی در بین گروه‌های اقتصادی هستند. در بازه 9‌ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ارزشی و وزنی 52 و 32‌درصدی در کارنامه تجارت با این گروه ثبت شده است. این کشورها همچنین فروشنده 3‌میلیون و 179هزار تن کالا به ارزش یک‌میلیارد و 649‌میلیون دلار به ایران بوده‌اند که از نظر وزنی رشد 9‌درصدی و از نظر ارزشی افزایش 55‌درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته ثبت کرده‌اند.

کشورهای عضو همکاری جنوب‌شرق آسیا ASEAN

 ارزش صادرات ایران به این گروه اقتصادی نیز در بازه زمانی مورد بررسی، با رشد 58‌درصدی به یک‌میلیارد و 759 میلیون دلار رسید ولی وزن کالاهای صادر شده با افت 2‌درصدی مواجه شده و 2‌میلیون و 878 هزار تن را ثبت کرده است.  واردات از این کشورها با رشد 16‌درصدی ارزشی به 914‌میلیون دلار رسیده است، اما وزن کالاهای وارداتی از این گروه اقتصادی افت 29‌درصدی داشته و 929 هزار تن را تجربه کرده است.

اتحادیه اقتصادی اوراسیا EAEU

این گروه اقتصادی نیز با خرید 878‌میلیون دلار کالای ایرانی توانسته است رشد 19‌درصدی ارزشی را در صادرات ایران رقم بزند. همچنین وزن کالاهای صادراتی نیز با رشد 3‌درصدی به 2میلیون و 87 هزار تن رسیده است.

این اتحادیه همچنین در فروش کالا به ایران توانسته رشد 51‌درصدی ارزشی و 12‌درصدی وزنی را ثبت کند. واردات از اوراسیا در 9‌ماهه امسال 2‌میلیون و 859‌هزار تن به ارزش یک‌میلیارد و 286‌میلیون دلار بوده است.

اتحادیه اروپا EU

 اتحادیه اروپا در 9‌ماهه امسال 643‌میلیون دلار کالا از ایران خریداری کرده که وزن آنها نیز به 463 هزار تن می‌رسد. رشد 75‌درصدی ارزشی و 144‌درصدی وزنی نیز حاصل صادرات ایران به این اتحادیه است.

خرید کالا از این اتحادیه هم با افت رشد 5‌درصدی ارزشی به 3 میلیارد و 841 میلیون دلار رسیده؛ درحالی‌که افت 40‌درصدی وزنی، وزن کالاهای واردشده از این اتحادیه را به 2‌میلیون و 151‌هزار تن رسانده است.

01

منبع: دنیای اقتصاد
این مطلب برایم مفید است
۰ نفر این پست را پسندیده اند
ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها