اقتصاد آنلاین گزارش می دهد؛

نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در لایحه بودجه ۱۴۰۱

بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، بر اساس برابری نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی، نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ای.تی.اس) در روز اظهار و مطابق با ماده ۱۴ قانون امور گمرکی تعیین شد.

نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در لایحه بودجه ۱۴۰۱

به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، بر اساس لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، بر اساس برابری نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی، نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ای.تی.اس) در روز اظهار و مطابق با ماده 14 قانون امور گمرکی تعیین شد.

همچنین در سال 1401 نرخ 4 درصد حقوق گمرکی مذکور در صدر بند د ماده 1 قانون امور گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده های دامی به یک درصد تقلیل می یابد.

ارسال نظر