کد خبر 579283

تورم تولیدکنندگان صنعتی به ٦٢درصد رسید

روایت آماری مرکز آماز ایران حکایت از افزایش ٦٢درصدی قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در فصل تابستان١٤٠٠ نسبت به فصل تابستان١٣٩٩ دارد.

به گزارش اقتصادآنلاین، مرکز آمار ایران می گوید در فصل تابستان ١٤٠٠، تورم فصلی بخش صنعت نسبت به فصل قبل، ٩,٨ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل ١.٦ واحد درصد افزایش دارد.  

در میان زیربخش­های مختلف صنعتی کم­ترین تورم فصلی مربوط به زیربخش­های " ساخت محصولات رایانه‌ای، الکترونیکی و نوری" (٣.٢ درصد)، " ساخت کاغذ و محصولات کاغذی" (٣.٩ درصد) و "ساخت فراورده‌های توتون و تنباکو" (٤.٠ درصد) و بیش­ترین آن به ترتیب مربوط به زیربخش­های " ساخت چوب و فراورده‌های چوبی" ( ٢٢.٤ درصد)، " ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی" (١٩.٥ درصد) و "ساخت محصولات غذایی " ( ١٣.٣ درصد) بوده است.

در عین حال، در فصل تابستان ١٤٠٠ درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) به ٦٢,٣ درصد رسید. 

در واقع، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در فصل تابستان ١٤٠٠ نسبت به فصل تابستان ١٣٩٩، ٦٢.٣ درصد افزایش دارد. 

همچنین تورم نقطه به نقطه در فصل بهار سال ١٤٠٠، ٩٤.٧ درصد بوده است. در میان زیربخش­های مختلف صنعتی، کمترین تورم نقطه به نقطه مربوط به زیربخش­های "ساخت فراورده‌های توتون و تنباکو" (٢٤.٨ درصد)، "ساخت وسایل نقلیه‌ی موتوری، تریلرو نیم تریلر" (٣٩.٠ درصد) و " ساخت محصولات دارویی، مواد شیمیایی مورد استفاده در داروسازی و محصولات دارویی گیاهی " (٤٠.١ درصد) و بیش­ترین تورم نقطه به نقطه به ترتیب مربوط به زیربخش­های " ساخت چوب و فراورده‌های چوبی " (٩٩.٢ درصد)،  " ساخت مواد شیمیایی و فراورده‌های شیمیایی " (٨٨.٦ درصد) و " ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی " (٧٨.٤ درصد) می­باشد.

در عین حال، درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده محصولات صنعتی در داخل کشور در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ١٤٠٠ نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ٨٠,٤ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل ١.٩ واحد درصد افزایش نشان می­دهد. 

در فصل مورد بررسی، در میان زیربخش­های مختلف صنعتی در کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به زیربخش­های "ساخت فراورده‌های توتون و تنباکو" (٢٢.٧ درصد)، " ساخت محصولات دارویی، مواد شیمیایی مورد استفاده در داروسازی و محصولات دارویی گیاهی " (٤٠.٦ درصد) و "ساخت سایر مصنوعات" (٤٤.٨ درصد) و بیش­ترین تورم سالانه به ترتیب مربوط به زیربخش­های " ساخت مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی " (١١٣.٢ درصد)، " ساخت سایر تجهیزات حمل ونقل " ( ١٠٦.٢ درصد) و "ساخت سایر تجهیزات حمل ونقل" (٩٨.٢ درصد) است.

ارسال نظر