کد خبر 552185

در تیرماه صورت گرفت؛

شکسته شدن رکورد ترانزیت عبوری از کشور

سخنگوی گمرک گفت: بر اساس بند "خ" ماده سه قانون امور گمرکی، مسئول ارائه آمار رسمی تجارت خارجی گمرک است، بنابراین همانطور که پیشتر نسبت به آمارهای این حوزه بیان شد، بهتر است بانک مرکزی در حوزه وظایف خود تمرکز کند و در صورت نیاز به اعلام آمار تجارت خارجی به آمار گمرک استناد کند تا مشکلی پیش نیاید.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایلنا، سید روح اله لطیفی، سخنگوی گمرک اظهار داشت: آمارتجارت کشور (سرجمع صادرات و واردات) در تیرماه از لحاظ وزنی 12میلیون و 462 هزار تن به ارزش 8میلیارد و 12 میلیون دلار بوده است که سهم صادرات در این ماه (31روز)، هشت میلیون و 364هزار تن به ارزش سه میلیارد و 649 میلیون دلار بوده است که نسبت به صادرات کشور در تیرماه سال 99 از لحاظ وزنی بدون تغییر و از لحاظ ارزش 53 درصد رشد داشته است.

وی در واکنش به ارائه آمارهای تجارت خارجی توسط بانک مرکزی گفت: بر اساس بند "خ" ماده سه قانون امور گمرکی، مسئول ارائه آمار رسمی تجارت خارجی گمرک است، بنابراین همانطور که پیشتر نسبت به آمارهای این حوزه بیان شد، بهتر است بانک مرکزی در حوزه وظایف خود تمرکز کند و در صورت نیاز به اعلام آمار تجارت خارجی به آمار گمرک  استناد کند تا مشکلی پیش نیاید.

 لطیفی در خصوص مقاصد کالاهای ایرانی افزود: چین با دو میلیون و 780 هزار تن به ارزش یک میلیارد و 252میلیون دلار، عراق با یک میلیون و 331 هزار تن به ارزش 473میلیون دلار، امارات با 843هزار تن به ارزش 352میلیون دلار، ترکیه با 350 هزار تن به ارزش 328میلیون دلار و افغانستان با 415هزار تن به ارزش 258میلیون دلار پنج مقصد اصلی صادرات کالاهای ایرانی در تیرماه بودند.

وی افزود: چین در این ماه نسبت به تیر99 ،19درصد ازلحاظ وزنی و 94درصد از لحاظ ارزش کالای بیشتریاز ایران خریداری کرده است، عراق کاهش هشت درصدی در وزن و دو درصدی در ارزش را در خرید کالای ایرانی  نسبت به تیرماه 99را تجربه کرده، امارات  در وزن کاهش 31 درصدی و درارزش افزایش 39 درصدی داشته، ترکیه افزایش هشت درصدی در وزن و 110درصدی درارزش کالای خریداری شده از ایران را  نسبت به تیرماه 99 تجربه کرده و نهایتا افغانستان با وجود کاهش 37درصدی در وزن کالاهای ایرانی 18 درصد ارزش کالاها نسبت به تیرماه سال 99 بیشتر بوده است .

لطیفی یاداور شد: آمار اعلام شده در بالا صرفا مربوط به تیرماه 1400 در مقایسه با تیر سال99بوده   درصورتیکه بخواهیم روند تغییرات در صادرات 4ماهه  را بررسی  کنیم  چین 15 درصد در وزن و 78 درصد در ارزش،عراق 70 درصد در وزن و 43 درصد در ارزش، امارات منفی هفت درصد در وزن و مثبت 33درصد در ارزش، ترکیه 16درصد در وزن و 122 درصد در ارزش و افغانستان منفی 15 درصد در وزن و مثبت دو درصد در ارزش را نسبت به 4ماهه نخست سال قبل  تجربه کرده است.

سخنگوی گمرک در خصوص میزان واردات دریک ماهه تیر گفت: در31 روز تیرماه امسال چهارمیلیون و 98 هزارتن کالا به ارزش  چهارمیلیارد و 363میلیون دلار وارد کشور شد که نسبت به واردات در تیرماه سال 99 از لحاظ وزن 41درصد و از لحاظ ارزش 29درصد افزایش داشته است.

وی  در خصوص کشورهای مبدا خرید کالاهای وارداتی کشورمان گفت: امارات با یک میلیون و 551 هزار تن به ارزش یک میلیارد و 510 میلیون دلار 371درصد رشد در وزن و 90 درصد رشد درارزش را نسبت به تیرماه سال گذشته داشته است ، چین با 333هزارتن کالا به ارزش یک میلیارد و 96میلیون دلار  نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 14 درصدی در وزن و 23درصدی در ارزش داشته است ، ترکیه با 428هزار تن کالا به ارزش 487میلیون دلار افزایش  26درصدی در وزن و 30 درصدی در ارزش را تجربه کرده است ، آلمان با 112هزار تن کالا به ارزش 149 میلیون دلار رشد 28 درصدی در وزن و کاهش چهار درصدی در ارزش داشته  وسوییس با 200 هزار تن به ارزش 155 میلیون دلار 100 برابر وزن بیشتر و 278درصد ارزش بیشتر نسبت به تیرماه سال 99، کالا به ایران صادر کردند.

لطیفی درخصوص ترانزیت کالا از ایران افزود: درتیرماه امسال یک میلیون و 11هزارتن کالا ی خارجی از مسیر ایران عبورکرده است که نسبت به کالای عبوری ازکشورمان درتیرماه 99 که 682هزار تن بوده است رشد 48 درصدی داشته است. و این میزان  عبورکالا از کشورمان در مدت یک ماه ،  طی سه سال گذشته یک رکورد به شمار می آید که امیدواریم با توجه به موقعیت کشورمان و مزیت ترانزیتی ، این رکورد افزایش پیدا کند.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر