قیمت سنگ آهن در کشور طی ۶ماهه گذشته با ریکاوری ۶۰درصد، بین ۱۲۰۰ تا ۱۴۰۰ تومان به ازای هر کیلو در بورس کالا عرضه شده و…

عناوین بیشتر