خزانه دار شورای شهر تهران خبر داد؛

شهرداری ۶ هزار میلیارد تومان از مبلغ بودجه پیش بینی شده عقب است

خزانه‌دار شورای اسلامی شهر تهران گفت: ۲۴ درصد از بودجه پیش بینی شده برای شهرداری تهران در این مدت محقق شده است و این یعنی شهرداری ۶ هزار میلیارد تومان از مبلغ پیش‌بینی شده عقب است.

شهرداری ۶ هزار میلیارد تومان از مبلغ بودجه پیش بینی شده عقب است

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خبرگزاری شهر، حبیب کاشانی در هفتاد و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در توضیح گزارش مالی فروردین و اردیبهشت ماه گفت: باید بیش از هشت هزار میلیارد تومان در فروردین و اردیبهشت ماه محقق می‌شد اما دو هزار و ۸۳ میلیارد تومان به میزان ۲۴.۸۲ درصد از بودجه پیش بینی شده در این مدت تامین شده است.

عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه شهرداری مبلغ ۶ هزار میلیارد تومان از مبلغ پیش بینی شده عقب است، تصریح کرد: باید شورا تلاش کند که شهرداری در تحقق بودجه موفق شود. گزارش مطرح شده مچ گیری نیست بلکه شرح عملکرد است تا کمک شود بودجه‌های اعلام شده را بتوانیم محقق کنیم.

او با بیان اینکه ۲۰ میلیارد و ۴۶۱ میلیون تومان از محل جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ حاصل شده است، یادآور شد: به کار بردن کلمه شجره خبیثه در رابطه با جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰ که از گذشته وجود داشته که موجبات ناراحتی کارکنان شهرداری را فراهم کرد. من این گزارش را ارائه خواهم کرد تا مطالعه و ابهامات برطرف شود.

کاشانی با بیان اینکه ما باید درآمد پایدار برای شهر کسب کنیم، خاطرنشان کرد: درآمد ناپایدار ما ۷۲ درصد و درآمد پایدار ۲۸ درصد است بنابراین باید تلاش ما این باشد که در شورای ششم میزان درآمد پایدار را به ۵۰ درصد برسانیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه ۲۴۰ هزار پلاک در سطح کشور و ۷۸ هزار پلاک در تهران دستور قلع دارند، تصریح کرد: اگر شهرداری به دنبال درآمد از این محل بود، دستور قلع نمی‌داد و جریمه دریافت می‌کرد.

او با اشاره به هزینه تملک دارایی سرمایه ای و مالی، اظهار کرد: ۴۱ هزار و ۸۲۰ میلیارد تومان ابلاغ و هشت میلیارد تومان در بخش نقدی محقق شده است، همچنین ۴۵ هزار میلیارد تومان در بخش هزینه غیر نقدی ابلاغ شده که ۱۴ میلیارد تومان آن تحقق یافته است.

منبع: خبرگزاری شهر
ارسال نظر

آخرین خبر ها