کد خبر 583495
بر اساس رتبه بندی جهانی کیفیت هوا؛

تهران، نوزدهمین شهر آلوده جهان شد

بر اساس رتبه بندی جهانی کیفیت هوا، استان تهران نوزدهمین شهر آلوده جهان است.

ارسال نظر