ساکنین محله اجاره‌دارگرگان گفتند: بارها به شهرداری منطقه تذکر دادیم اما می‌گویند بیشتراز این امکان نظافت نداریم!

کد خبر: ۴۷۴۶۴۷
عکاس: فائزه مومنی
ارسال نظر