{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 428916

یک عضو هیات رییسه شورای شهر تهران از سیاست های یک بام و دوهوای ستاد ملی کرونا انتقادکرد و گفت : چرا نمایندگان مردم در ستاد ملی کرونا حضور ندارند .

اقتصادآنلاین - فائزه مومنی؛ زهرا نژاد بهرام در جلسه نخست شورای شهر تهران در سال 99  با انتقاد از عملکرد ستاد مبارزه با کرونا در شهر تهران گفت:  مرتب توصیه می کنیم که کسی از خانه اش بیرون نیاید و به اصناف توصیه می کنیم که مغازه هایشان را ببندند و توصیه و الزام و جریمه را برایشان تدارک دیده ایم ، چگونه است که به یکباره در روز شانزدهم فروردین ترافیکی در شهر تهران دیده می شود که تا پیش از آن حداقل در طول بیست روز گذشته  قابل مشاهده نبوده است.

وی ادامه داد :  قرار است ستاد ملی کرونا سیاست یک بام و دو هوا را به اجرا در بیاورد بهتر است که به اصناف و بخش های مختلف جامعه بیندیشد که آنها هم اگر مجبور هستند نیازهای اقتصادی را برطرف کنند.حداقل کارکنان دولت و بخش های متصل به حوزه های شرکت ها و سازمان های نیمه دولتی مبنایی برای پرداخت دیون دارند اما اصناف نیازمند تامین منابع از محل های داخلی خودشان هستند، پس اگر قرار است که برگردیم سرکار و دوباره روند گذشته را در پیش بگیریم ظاهرا کرونا عقب کشیده و از بین رفته و ما خبر نداریم، این رفتاری که در رابطه با دستگاه های اداری در روز گذشته و امروز شاهدش بودیم قابل توجیه نیست.

این عضو شورای شهر تهران اضافه کرد:هم اکنون ترافیک تهران به شدت نگران کننده ست و چیزی که بر خلاف سیاستگذاری استراتژیک بوده برای جلوگیری از شیوع  کرونا است.

نژاد بهرام تاکید کرد :  چگونه می شود در شهری که پایتخت فرهنگی-اجتماعی و سیاسی و اقتصادی یک کشور است و مرکز بزرگترین تجمع جمعیتی است و بالغ بر هشت و نیم میلیون نفر بر اساس آمارهای سال ۹۸ جمعیت دارد و در روز بالغ بر ۱۲میلیون نفر جمعیت را در درون خودش دارد، نماینده پارلمان در ستاد پیشگیری از کرونا برای جلوگیری از یک بحران جدی حضور نداشته باشد .این چطور ستاد تصمیم گیری است که نماینده مردم در آن حضور ندارد؟

این عضو شورای شهر تهران گفت : این چگونه ستاد تصمیم گیری است که نسبت به هر اقدامی که می خواهد در شهر تهران صورت بگیرد واکنش درستی ندارد.از شورای شهر تهران انتظار میرود که تصمیم گیری وقانون گذاری کند و مصوبه تهیه کند، اما در قانون تصمیم گیری حضور نداشته باشد و از دیدگاه ها و رویکردهای اعضای شورا که نمایندگان مردم هستند دفاع صورت نگیرد.چگونه است که ما باید مثل همه بخش ها و دستگاه های اداری در حاشیه باشیم و پیشنهاداتمان را مطرح کنیم شاید مورد پذیرش قرار بکیرد ، شاید هم مورد پذیرش قرار نگیرد.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری