{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 428757

آیا در این شرایط که تهران بیشترین آمار مبتلا را دارد خروج از منزل و حضور در مدارس خالی از دانش آموز و ارباب رجوع ضرورتی دارد؟ این بخشنامه فقط مربوط به شهر تهران است و سایر شهرهای کشور همه مدارس تعطیل هستند. آیا با وجود تعطیلی مدارس و آموزش دانش‌آموزان از طریق سیما و همچنین کانال‌های داخلی مدارس ضرورتی دارد که کادر مدرسه در مدرسه خالی حضور داشته باشند. چرا در یک وزارتخانه مدیران کل سلیقه‌ای عمل می‌کنند؟ در حالیکه تمام مسئولان سعی دارند به مردم تفهیم کنند برای جلوگیری از گسترش کرونا در خانه بمانند این بخشنامه چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری