کد خبر 420734

این خبر را کارکنان شهرداری بخوانند

دبیر کل مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران گفت : معاون اول رئیس جمهور درپاسخ به درخواست این مجمع درخصوص موضوع افزایش حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان شهرداریها دستور بررسی و اقدام لازم را به رییس سازمان اداری و استخدامی کشور صادر کرد که بخش نخست این پیشنهادات اجرایی و محقق شد.

به گزارش اقتصادآنلاین ، کمال مرادی دبیر کل این مجمع در این خصوص اظهار داشت : شهرداران 18 کلانشهرها طی نامه ای به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور خواستار بررسی این موضوع در کمیته مشترک با حضور دستگاههای ذیربط و طرح پیشنهاد برای تصویب در هیات وزیران شدند که این طرح مورد موافقت جهانگیری قرار گفت.

وی با بیان اینکه موضوع  افزایش ۳۰ درصدی فوق‌العاده جذب کارکنان شهرداری‌ها از جمله مواردی بود که با پیشنهاد و پیگیری  این مجمع محقق شده و در هیئت دولت تصویب و از اسفند ماه سال جاری در فیش حقوقی کارکنان اعمال شده است  افزود: به رغم شرایط سخت و دشوار اکثر فعالیت ها و وظایف شهرداریها، مجموع حقوق و مزایای دریافتی کارکنان آن  حداقل 30 % کمتر از کارکنان دولت بود که این موضوع موجب احساس تبعیض و نارضایتی آنها شده و در شرایط اقتصادی امروز نیز بر معیشت و رضایتمندی آنان تاثیر سوء گذاشته بود.

مرادی با بیان اینکه از دلایل عقب ماندگی حقوق و مزایای کارکنان شهرداریها، باقی ماندن شمولیت استخدامی آنان در قانون نظام هماهنگ پرداخت و فاصله پایه این نظام با قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است افزود :  از طرفی از سال 1381 تا کنون به جز ضریب افزایش در ابتدای سال هیچگونه افزایش حقوق برای کارکنان شهرداریها توسط هیات وزیران صورت نگرفته و فوق العاده های پرداختی به کارکنان شهرداری نیز افزایش نیافته است و حتی تغییرات جزئی آن نتوانسته است فاصله حقوق و مزایای آنان را با کارکنان دولت ، همطراز و هماهنگ نماید.

مرادی در ادامه ضمن اشاره به پیگیری های این مجمع در تحقق موارد پیشنهادی برای همسان سازی حقوق کارکنان شهرداری ها با کارکنان دولت اظهار داشت : این در شرایطی است که سایر دستگاههای مشمول قانون نظام هماهنگ و کلیه دستگاه های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در هنگام تطبیق با قانون مورد اشاره از سال 1388 و بعد از اجرای آن با مصوبات عمومی و یا موردی، از افزایش حقوق برخوردار شده اند.

وی در ادامه با بیان اینکه این نامه در آستانه ی تصویب بودجه سال 1399 کل کشور که متعاقب آن افزایش حقوق و مزایای کارکنان مشمول نظام هماهنگ و قانون ارسال شده است  افزود: مجمع شهرداران در این نامه از معاون رئیس جمهور خواستار موافقت و دستور مساعد در جهت رفع مشکلات کارکنان و بازنشستگان شهرداریها و همچنین حقوق و مزایای شهرداران هماهنگ با نظام پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت و در نظر گرفتن شرایط آنان و تشکیل و بررسی این موضوع در کمیته مشترکی  با حضور نمایندگان سازمان امور اداری و استخدامی کشور، وزارت کشور و مجمع شهرداران کلان شهرها‌  و در قالب افزایش سنواتی حقوق کارکنان، جهت  پیشنهاد لازم برای تصویب به هیات محترم وزیران ارایه شد.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر