کد خبر 412491

خزانه دار شورای شهر اعلام کرد:

تحقق ۸۸درصدی درآمدهای شهرداری تهران در ۹ماهه امسال

خزانه دار شورای شهر تهران گفت: درآمد شهرداری تهران در ۹ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان ۱۳ درصد افزایش یافته تا از ۷۵ درصد سال گذشته به ۸۸ درصد رشد کند.

 اقتصادآنلاین - فائزه مومنی ، سیدحسن رسولی درباره عملکرد حساب درآمد و هزینه آذر ماه، اظهار کرد: شهرداری تهران بر اساس بودجه مصوب شورا موظف بوده در برش عملکردی ماهانه خود نسبت به تامین منابع در سقف 15هزار و 690 میلیارد ریال اقدام و به همین میزان مصارف خود را تنظیم و تعادل میان منابع و مصارف را برقرار کند، در این ماه مبلغ 12هزار و 701  میلیارد ریال معادل 81 درصد درآمد کسب کرده است.  

وی ادامه داد: از کل درآمدها مبلغ 11هزار و 402 میلیارد ریال آن معادل 90 درصد نقد ، 10 درصد (1هزار و 299 میلیارد ریال) آن غیرنقد، 49درصد (5هزار و 567میلیارد ریال) پایدار و 51درصد آن (5هزار و 835 میلیارد ریال) ناپایدار است.

خزانه دار شورای شهر تهران درباره عملکرد هزینه ای نیز اظهار کرد: شهرداری تهران در بخش مصارف تا سقف 14هزار و 545 میلیارد ریال اجازه هزینه¬کرد داشته است با اعلام مبلغ 12هزار و 399 میلیارد هزینه ثبت شده در این ماه، تقریباً 85 درصد مصارف خود را منظور و ثبت کرده است.از این مبلغ 87 درصد بصورت پرداخت نقدی و 13 درصد هزینه غیرنقدی است.

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران درباره عملکرد حساب درآمد و هزینه نه ماهه نیز گفت: شهرداری تهران بر اساس بودجه مصوب موظف بوده، در برش عملکردی نه ماهه خود نسبت به تامین منابع در سقف 141هزار و 210 میلیارد ریال اقدام کند. طی این دوره نه ماهه مبلغ 124هزار و 497 میلیارد ریال معادل 88 درصد درآمد کسب شده است.بنابراین طی نه ماهه مذکور کسری عملکرد 1هزار و 24 میلیارد ریال معادل 1 درصد نسبت به بودجه مصوب مشاهده می شود.  

وی با بیان اینکه از کل درآمد نه ماهه 99هزار و 118 میلیارد ریال آن معادل 80درصد نقد و 20درصد آن (25هزار و 379 میلیارد ریال) غیرنقد است.از کل درآمد نقدی وصولی  38 درصد آن درآمد پایدار و 62 درصد آن درآمد ناپایدار است.   

رسولی درباره عملکرد هزینه ای نه ماهه اعلام کرد: در این دوره شهرداری اجازه داشته حداکثر تا سقف اعتبار مصوب به مبلغ 130هزار و 909 میلیارد ریال هزینه کند. طی دوره مذکور مبلغ 106هزار و 666 میلیارد ریال 81 درصد هزینه در دفاتر ثبت شده از این مبلغ 96 درصد بصورت پرداخت های نقدی و چهار درصد هزینه غیرنقدی است. بدیهی است این شاخص نمایانگر میزان ثبت رویدادهای هزینه¬ای در دفاتر مالی بوده و آثار دیگری بر آن مترتب نیست.   

خزانه دار شورای شهر تهران در تشریح ردیف های هزینه های جاری نه ماهه گفت: عملکرد حقوق پرسنل رسمی و قراردادی نسبت به اعتبارات مصوب 9ماهه 93درصد، عملکرد حقوق سازمان ها و شرکت ها و ادارات مستقل نسبت به اعتبارات مصوب 9ماهه 112 درصد، عملکرد بازپرداخت اصل و سود تسهیلات، سود اوراق مشارکت نسبت به اعتبارات مصوب 9ماهه 289 درصد و عملکرد تسویه بدهی (سایر مطالبات) نسبت به عملکرد 712 درصد است.

1.    ردیف های هزینه های جاری نه ماهه:

شرح    اعتبار مصوب

(9 ماهه)    عملکرد

(9 ماهه)    درصد عملکرد نسبت به اعتبارات مصوب

(9 ماهه)

حقوق پرسنل رسمی و قراردادی    20.289    18.822    93 %

حقوق سازمان ها و شرکت ها و ادارات مستقل    40.476    45.630    112 %

بازپرداخت اصل و سود تسهیلات، سود اوراق مشارکت    4.386    12.687    289 %

تسویه بدهی ها (سایر مطالبات)    1.095    7.804    712 %

ج. جداول مقایسه:

1.    جدول مقایسه نه دوازدهم سالهای 97 و 98

درآمد نه دوازدهم ثبت شده

سال    مصوب    مبلغ    درصد

1397    130.721    98.717    75 %

1398    141.210    124.497    88 %

هزینه نه دوازدهم ثبت شده

سال     اعتبار مصوب    مبلغ    درصد

1397    119.012    37.907    32 %

1398    130.909    106.666    81 %

2.    جدول مقایسه نه دوازدهم با دوره قبل

درآمد (ثبت شده)

دوره    مصوب    مبلغ (تجمعی)    درصد

هشت دوازدهم (آبان)    125.521    111.796    89 %

نه دوازدهم(آذر)    141.210    124.497    88 %

هزینه (ثبت شده)

دوره     اعتبار مصوب    مبلغ(تجمعی)    درصد

هشت دوازدهم    116.047    91.763    79 %

نه دوازدهم    130.909    106.666    81 %

خزانه دار شورای شهر تهران در تحلیل و ارزیابی خود از وضیعت حساب های درآمد و هزینه شهرداری تهران در 9 ماهه امسال، گفت: کسب درآمد نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان 13 درصد افزایش پیدا کرده است به طوری که 75 درصد سال گذشته به 88 درصد ارتقاء یافته است .همچنین در ثبت هزینه¬ها در دفاتر مالی سال گذشته طی همین بازه زمانی 32 درصد بوده که طی 9ماهه اخیر این شاخص به 81 درصد افزایش یافته است. رشد 49 درصدی ثبت هزینه ها نسبت به سال مالی گذشته دیده میشود. این شاخص رشد علامت امیدوارکننده¬ای برای تحقق انضباط مالی مورد هدف شورا است.

وی ادامه داد: سهم مصارف هزینه¬ای 60 درصد و سهم تملک دارایی سرمایه ای و مالی به میزان 40 درصد مصارف را در نه ماهه اول سال جاری نشان می دهد  از کل هزینه 10هزار و 666 میلیارد تومان صورت گرفته،6هزار و 442  میلیارد تومان مصارف جاریست و مبلغ 2هزار و 145 میلیارد تومان تملک دارایی و 2هزار و 78 میلیارد تومان صرف پرداخت بدهی¬ها و هزینه¬های مالی آنها شده است.

رسولی همچنین گفت: از کل هزینه ثبت شده در نه ماه نخست سال جاری 96 درصد نقدی و 4 درصدغیرنقدی است .هزینه بصورت غیرنقدی با 100 درصدافزایش نسبت به گزارش هشت دوازدهم تحقق یافته است .این رشد ماهیانه در حالیست که از سهم 20درصدی بودجه غیرنقد 4 درصدآن محقق شده و در این شاخص با 16درصد عدم تحقق مواجهیم.  بر این اساس انتظار جبران عقب¬ماندگی رخ¬داده دارم.

خزانه دار شورای شهر تهران با بیان اینکه هزینه حقوق و مزایای کارکنان سازمان ها و شرکت ها و ادارات مستقل نسبت به بودجه مصوب 112 درصد است، اظهارکرد: این شاخص نشاندهنده متفاوت بودن ارقام مندرج در ردیف های مربوطه بودجه سالیانه با میزان افزایش حقوق و دستمزد کارکنان از سوی مراجع مربوطه قانونی است.

وی اعلام کرد: ردیف¬های بازپرداخت بدهی¬ها 712 درصد و اصل و سود تسهیلات دریافتی 289 درصد نسبت به پیش¬بینی بودجه افزایش نشان می¬دهد. البته ارقام مصوب این دو ردیف در بودجه 98 ناچیز است همچنین شاخص عدم تحقق درآمد از 11 درصد دوره گذشته (هشت ماهه)، به 12 درصد عدم تحقق در این دوره (نه ماهه) رسیده است.

رسولی در پایان گفت: عملکرد بودجه غیر نقد با 80 درصد عدم تحقق روبروست. ارائه لوایح متمم بودجه سال جاری و اصلاح ساختار، که خواسته شورا بوده است، از سوی آقای شهردار قابل تقدیر است.ضروریست شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش به فوریت نسبت به بررسی و  تصویب این دو لایحه اقدام کند تا جدول منابع و مصارف برنامه سوم مصوب شهرداری در سال 98 که سال اول برنامه است حداقل به میزان 50 درصد افزایش یافته و زمینه لازم برای تدوین و تصویب بودجه واقع بینانه و تحقق پذیر سال آینده فراهم شود.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر