{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 405525

خزانه‌دار شورای شهر تهران گفت: شهرداری تهران در دوره هشت ماهه مبلغ ۱۱۱هزار و ۷۹۶ میلیارد ریال معادل ۸۹ درصد درآمد کسب کرده است.

به گزارش اقتصادآنلاین ، سیدحسن رسولی درباره حساب‌های درآمد و هزینه شهرداری تهران در آبان ماه سال ۹۸، اظهار کرد: شهرداری تهران در بخش حساب درآمد آبان‌ماه بر اساس بودجه مصوب شورا موظف بوده در برش عملکردی ماهانه خود نسبت به تامین منابع در سقف 15هزار و 690 میلیارد ریال اقدام و به همین میزان مصارف خود را تنظیم و تعادل میان منابع و مصارف را برقرار کند، در این ماه مبلغ 22هزار و 716  میلیارد ریال معادل 144 درصد درآمد کسب شده است.

وی ادامه داد: از کل درآمدها (22هزار و 716 میلیارد ریال)  مبلغ 15هزار و 876 میلیارد ریال آن معادل 70درصد نقد و 30 درصد (6هزار و 840 میلیارد ریال) آن غیرنقد است. از کل درآمدنقدی وصولی (15هزار و.876میلیارد ریال) 31درصد آن(4هزار و 947میلیارد ریال) پایدار و 69درصد آن (10هزار و 929 میلیارد ریال) ناپایدار است.

خزانه‌دار شورای شهر تهران درباره عملکرد هزینه ای، تصریح کرد: شهرداری تهران در بخش مصارف تا سقف 14هزار و 506 میلیارد ریال اجازه هزینه‌کرد داشته است. با اعلام مبلغ 14هزار و 593 میلیارد هزینه ثبت شده در این ماه، تقریباً 100 درصد مصارف خود را منظور و ثبت کرده است. از این مبلغ 98 درصد به صورت پرداخت نقدی و 2 درصد هزینه غیرنقدی است.

رسولی درباره عملکرد حساب درآمد و هزینه هشت ماهه شهرداری تهران، گفت: شهرداری تهران بر اساس بودجه مصوب موظف بوده، در برش عملکردی هشت ماهه خود نسبت به تامین منابع در سقف 125هزار و .521 میلیارد ریال اقدام کند. طی این دوره هشت ماهه مبلغ 111هزار و 796 میلیارد ریال معادل 89 درصد درآمد کسب شده است. بنابراین طی هشت ماهه مذکور کسری عملکرد 13 هزار و 725 میلیارد ریال معادل 11 درصد نسبت به بودجه مصوب مشاهده می‌شود.

 وی ادامه داد: از کل درآمد هشت ماهه (111هزار و 796) مبلغ 87هزار و 716 میلیارد ریال آن معادل 78درصد نقد و 22درصد آن (24هزار و 80 میلیارد ریال) غیرنقد است. از کل درآمدنقدی وصولی  36درصد آن درآمد پایدار و 64 درصد آن درآمد ناپایدار است.     

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، درباره عملکرد هزینه ای هشت ماهه شهرداری تهران، اظهار کرد: در این دوره، شهرداری اجازه داشته حداکثر تا سقف اعتبار مصوب به مبلغ 116هزار و 47 میلیارد ریال هزینه کند. طی دوره مذکور مبلغ 91هزار و 763 میلیارد ریال (79 درصد) هزینه در دفاتر ثبت شده که از این مبلغ 98 درصد بصورت پرداخت های نقدی و دو درصد هزینه غیرنقدی است. بدیهی است این شاخص نمایانگر میزان ثبت رویدادهای هزینه‌ای در دفاتر مالی بوده و آثار دیگری بر آن مترتب نیست.

وی در تحلیل و ارزیابی حساب های درآمد و هزینه شهرداری تهران در ۸ماه امسال، گفت: کسب درآمد نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان 13 درصد افزایش پیدا کرده و ۷۶درصد  سال گذشته به 89 درصد ارتقاء یافته است. همچنین ثبت هزینه‌ها در دفاتر مالی سال گذشته طی همین بازه زمانی 22 درصد بوده، طی 8 ماهه اخیر این شاخص به 79 درصد افزایش یافته است.

رسولی همچنین تصریح کرد: افزایش شاخص ثبت هزینه‌ها در دفاتر مالی طی دوره مشابه سال قبل به میزان 57 درصد علامت امیدوارکنندهای برای تحقق انضباط مالی مورد هدف شوراست.همچنین سهم مصارف هزینهای 63 درصد و سهم تملک دارایی سرمایه ای و مالی به میزان 37 درصد مصارف را در هشت ماهه اول سال جاری نشان می دهد. در هشت ماهه سال گذشته سهم مصارف هزینه ای 75 درصد و سهم تملک دارایی سرمایهای و مالی 25 درصد بوده است.

خزانه‌دار افزود: از کل هزینه ثبت شده در هشت ماه نخست سال جاری 98 درصد نقدی و 2 درصد غیرنقدی است. در هشت ماه نخست سال گذشته 88درصد نقد و 12 درصد غیرنقدی بوده است.

وی ادامه‌ داد: هزینه حقوق و مزایای کارکنان سازمان ها و شرکت ها و ادارات مستقل نسبت به بودجه مصوب 112 درصد است. این شاخص نشان‌دهنده متفاوت بودن ارقام مندرج در ردیف های مربوطه بودجه سالیانه با میزان افزایش حقوق و دستمزد کارکنان از سوی مراجع مربوطه قانونی است.

رسولی با بیان اینکه ردیف‌های بازپرداخت بدهی‌ها 674 درصد و اصل و سود تسهیلات دریافتی 216 درصد نسبت به پیشبینی بودجه افزایش نشان میدهد، گفت: البته ارقام مصوب این دو ردیف در بودجه 98 ناچیز است. شاخص عدم تحقق درآمد از 19درصد دوره گذشته (هفت ماهه) به 11 درصد در این دوره (هشت ماهه) کاهش یافته است.

وی ابراز امیدواری کرد: با تداوم روند افزایشی تحقق منابع طی 4 ماهه باقیمانده سال جاری، با کسری بودجه مواجهه نباشیم. یادآوری میکنم حتی به فرض تحقق این انتظار از آنجا که سقف بودجه امسال وفق برنامه 5 ساله سوم توسعه شهرداری از رقم 188هزار و 280 میلیارد ریال بایستی حداقل به 250هزار میلیارد ریال افزایش یابد همانند بند 8 گزارش قبلی از شهردار تهران مصرانه میخواهم با حسن استفاده از تدابیر متخذه مشترک شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش نسبت به تقدیم هرچه سریعتر لایحه متمم بودجه اقدام کنند.

خزانه‌دار شورای شهر تهران تاکید کرد: اقتصاد ملی متاثر از مولفه‌های داخلی و تحریم‌های ظالمانه رئیس جمهور امریکا دورنمای امیدوار کنندهای را ترسیم نمی‌کند. تامین منابع مالی مورد نیاز هزینه های جاری و عمرانی اداره شهر تحت تاثیر این شرایط جنگی اقتصادی، مستلزم کوچک سازی سفره هزینه‌های جاری، افزایش بهره وری، شناسایی ظرفیتهای درآمدی نوین و پایدار، تجدید نظر در حد و اندازه سازمان شهرداری است. در این راستا پس از 5 ماه تاخیر انتظار دارم شهردار تهران به فوریت نسبت به ارائه لایحه اصلاح ساختار شهرداری و موسسات تابعه به شورای اسلامی شهر اقدام کند.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری