کد خبر 363056

زیر پای پایتخت چند اژدها خفته؟

تعداد گودهای شهر تهران تا بهمن ۹۶به ۲۷۹عدد رسید.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری