{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 350332

من از ساکنین خیابان میر عماد هستم در خیابان عباس آباد و روبروی مصلی تهران. هر بار که یه نمایشگاه در مصلی برگزار میشه بجز شلوغی بسیار بسیار سنگین کوچه ها و هرج مرج و درگیری بر سر جای پارک و مزاحمت برای ساکنین منطقه هیچ چیز دیگه ای نداره. جالب اینکه پارکینگ کنار مصلی نبش خیابان پاکستان که پارکینگ خیلی بزرگی هم هست رو میبندن و اجازه استفاده نمیدن!واقعا نمیدونم هدف از این کارها چیه؟ فقط میگن چون دو تا ایستگاه مترو داره برای این کار مناسبه!

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری