{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 350332

من از ساکنین خیابان میر عماد هستم در خیابان عباس آباد و روبروی مصلی تهران. هر بار که یه نمایشگاه در مصلی برگزار میشه بجز شلوغی بسیار بسیار سنگین کوچه ها و هرج مرج و درگیری بر سر جای پارک و مزاحمت برای ساکنین منطقه هیچ چیز دیگه ای نداره. جالب اینکه پارکینگ کنار مصلی نبش خیابان پاکستان که پارکینگ خیلی بزرگی هم هست رو میبندن و اجازه استفاده نمیدن!واقعا نمیدونم هدف از این کارها چیه؟ فقط میگن چون دو تا ایستگاه مترو داره برای این کار مناسبه!

ارسال نظر