کد خبر 273201

محمد سالاری اعلام کرد:

تعیین تکلیف پرونده ایران مال در شورای شهر تهران

محمد سالاری گفت: نتوانستیم در جلسه با نمایندگان پروژه ایران مال به نتیجه برسیم و شنبه نمایندگان این پروژه به شورای شهر تهران می آیند.

به گزارش اقتصادآنلاین، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران، افشین حبیب زاده، معاون نظارت شورای شهر تهران، محمد علیخانی، رئیس کمسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران و محمود میرلوحی از کمیسیون بودجه شورای شهر تهران امروز جلسه ای را با حضور سازمان بازرسی شهرداری و شهردار منطقه 22 برگزار کردند تا پروژه ایران مال را مورد بررسی قرار دهند.

محمد سالاری با اشاره به بررسی در مورد تخلفات پروژه ایران مال که از سوی رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران مطرح شده، گفت: بنا به نقش نظارتی که در کمیسیون های تخصصی شورای شهر تهران داریم سعی کردیم که طی جلسات کارشناسی همه ابعاد این پروژه بزرگ مقیاس که پیچیدگی های بسیاری دارد را مورد بررسی قرار دهیم و در نهایت جمع بندی کنیم.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران افزود: شهرداری منطقه 22 فرم خلافی برای پروژه ایران مال تهیه کرده و مطابق این فرم؛ پروژه ایران مال نسبت به آخرین پروانه ساختمانی اخذ شده از شهرداری حدود 200هزار متر مربع اضافه بنا دارد.  فرم تهیه شده برای رسیدگی به کمیسیون ماده 100 ارسال شده است.

وی با اشاره به جلسه ای که با مالکین، مهندسین مشاور و نمایندگان فنی پروژه ایران مال، بیان کرد: آنها تخلفات مطرح شده از سوی شهرداری را قبول ندارند و اعلام کردند؛ «به موجب آخرین پروانه حدود 1660000 (یک میلیون و ششصد و شصت هزار) متر مربع اجازه ساخت و ساز در این پروژه را داریم. در صورتی که برج 21طبقه اداری مجموعه ایران مال هنوز ساخته نشده و حدود 300هزار متر است.»

البته مالکین پروژه اینگونه بیان کردند که قصدی برای ساخت 300هزار متر برج اداری ندارند و اظهار کردند؛ «اگر متراژی که شهرداری اعلام می کند را با 300هزار مترمربع تهاتر کنیم هنوز از شهرداری طلب داریم.» در حقیقت آنها تخلفات را قبول ندارند.

وی اشاره به بازدید میدانی از پروژه، تاکید کرد: ایران مال پروژه بسیار وسیع و بزرگی است و امکان ندارد که بتوان در یک بازدید میدانی همه ابعاد پروژه مورد بررسی قرار گیرد. مقرر شد روز شنبه با حضور کارشناسان کمیسیون شهرسازی و معماری، شهرداری منطقه، سازمان بازرسی و نمایندگان پروژه در کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر جلسه ای برگزار کنیم و به یک جمع بندی نهایی برسیم.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر