کد خبر 238569

هاشمی مطرح کرد:

عدم اثربخشی ورود مدیریت شهری به موضوع معتادان متجاهر

رئیس شورای شهر تهران با اشاره به اینکه مدیریت شهری منابعی از درآمد نفت یا مالیات‌های عمومی انفال را در اختیار ندارد، گفت: به همین دلیل این نهاد نمی‌تواند مانند حاکمیت و دولت درگیر موضوع مقابله با آسیب‌های اجتماعی شود اما این به معنای پاک کردن صورت مسئله و نادیده انگاشتن نقش مدیریت شهری در مقابله با آسیب‌های اجتماعی نیست.

محسن هاشمی رفسنجانی در کنگره بین‌المللی 60 سال مددکاری اجتماعی در ایران افزود: به منظور ساماندهی و مدیریت امور مرتبط با رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی در اجرای ماده 84 قانون شهرداری و بند 15 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی ایجاد شده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی با اشاره به اهداف سازمان در چارچوب وظایف و ماموریت‌های شهرداری در راستای تحقق راهبردهای سند طرح جامع شهر تهران و برنامه‌های مصوب پنج ساله شهرداری تصریح کرد: حمایت از ایجاد و ساماندهی فعالیت‌های سازمان‌های مردم نهاد مرتبط با مسائل شهری به منظور مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی، ارتقای فرهنگ شهروندی و جلب افزایش مشارکت و همکاری شهروندان در اداره شهر و حمایت، همکاری و مشارکت جهت توسعه کمی و کیفی رفاه اجتماعی از جمله این برنامه‌هاست.

وی در ادامه اضافه کرد: کمک به ساماندهی آسیب‌های اجتماعی و حمایت از راهکارهای پیشگیرانه از بروز آنها برای اقشار آسیب پذیر، حمایت از بسترسازی لازم جهت توسعه کارآفرینی در شهر تهران، حمایت از توسعه گردشگری شهری از دیگر برنامه‌های این طرح است.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه آسیب‌های اجتماعی یک واقعیت و مسئله است و بهترین شیوه مواجه شدن با یک مسئله تلاش برای حل آن است نه پاک کردن صورت مسئله ادامه داد: در اینجا باید به یک مثلث در جهت مواجهه با آسیب‌های اجتماعی اشاره کنیم. دولت یا حاکمیت مدیریت شهری و جامعه مدنی اضلاع سه گانه این مثلث هستند.

هاشمی در ادامه با بیان اینکه از منظر قانونی و احکام اسلامی و ابعاد فقهی دولت در مورد آسیب‌های اجتماعی و مددجویان مسئولیت دارد اظهار کرد: از بعد تامین معیشت حس نظم و امنیت جامعه و حقوق عمومی مددجویان وظایفی است که به عهده حاکمیت گذاشته شده است. این وظایف در قالب سازمان‌هایی نظیر کمیته امداد، بهزیستی و بنیاد برکت و ... اجرا می‌شوند.

رئیس شورای شهر تهران با اشاره به اینکه در جامعه مدنی از داوطلبان در قالب تشکل‌ها و سازمان‌های مردم نهاد برای ساماندهی مددکاری اجتماعی استفاده می‌شود توضیح داد: نیروهای داوطلب جامعه بار بزرگی از مددکاری اجتماعی را بر دوش دارند. بیشترین اثربخشی نیز مربوط به بخش غیردولتی، نهادهای مردم نهاد و خیریه‌ای در حوزه مددکاری اجتماعی است.

وی در ادامه با اشاره به ضلع سوم این مثلث یعنی مدیریت شهری تصریح کرد: مدیریت شهری و وظایف آن در حوزه آسیب‌های اجتماعی بحث کارشناسی و گسترده‌ای است. به نظر می‌رسد مهمترین نقش مدیریت شهری در مقابله با آسیب‌ها ارائه خدمات عمومی جهت حفاظت از فضای شهری است.

هاشمی رفسنجانی با بیان اینکه معتادان متجاهر یکی از معضلات برخی از مناطق تهران مانند پارک هرندی هستند، اظهار کرد: ورود مدیریت شهری به برخورد با این معتادان یا اقدامات پلیسی نه در حیطه وظایف شهرداری است و نه تا کنون اثربخشی داشته، از سوی دیگر ارائه خدمات مددکاری اجتماعی به این گروه پر جمعیت نیز بسیار پر هزینه و کم بازده است.

مدیریت شهری می‌تواند با ارائه خدمات گرمخانه‌ای این بخش را تا حدودی ساماندهی کرده و علاوه بر بهبود محیط شهری زمینه و زیرساخت ارائه خدمات مددکاری را فراهم کند.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه سازمان خدمات اجتماعی شهرداری باید ابزار بسترسازی در این حوزه باشد، گفت: نباید به گونه‌ای عمل شود که تصدی‌گری در مددکاری اجتماعی به حاکمیت و مدیریت شهری سپرده شود.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر