{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

علاوه بر صنایع و شرکت های بزرگی که در تمام کشورها وجود دارد، شرکت های اقتصادی، کسب و کارهای کوچک و مشاغلی نیز وجود دارند که فعالیت خود را به تازگی شروع کرده اند. بدیهی است که این شرکت ها در زمان رخ دادن بحران های متفاوت، بیشتر از صنایع و شرکت های بزرگ تحت تاثیر قرار می گیرند و چه بسا بیشتر آسیب می‌بینند.

اقتصادآنلاینسارا محسنی؛ درحال حاضر نیز شیوع ویروس کرونا در بسیاری از مناطق جهان، بسیاری از این مشاغل را نابود کرده و آینده آنها را نامعلوم ساخته است. مجموعه شرکت های محلی و کوچک در بسیاری از کشورها، نوآوری و خلاقیت را به اقتصاد جهانی اضافه می کنند و با از بین رفتن آنها، تاثیراتی منفی، هرچند کوچک بر اقتصاد وارد می شود.  

شرکت های کوچک و متوسطی که کارکنان و مدیران آنها در چنین موقعیتی امکان فعالیت در خانه را ندارند، نیاز به مدیریت و تدوین استراتژی های جدید دارند و راهکارهایی نیز برای پابرجا ماندن این شرکت ها درنظر گرفته شده است. همچنین میتوان از برخی راهکارهایی که برای شرکت ها و صنایع بزرگ و مادر درنظر گرفته شده است، استفاده کرد، زیرا ممکن است برخی از ایده ها نیز توسط مشاغل کوچک پذیرفته یا تطبیق داده شوند.  

راه حل ها و قوانین مشترکی از سوی بسیاری از مجموعه های مرتبط با بهداشت و درمان و دولت ها درنظر گرفته شده است که شرکت های کوچک می توانند با استفاده از آنها، مجموعه خود را حفظ کنند. این شرکت ها بایستی موارد رعایت بهداشت را به روز کرده و اجرا کنند. به این معنی که انجام فعالیت های بهداشتی اولیه را در اولویت خود قرار دهند. همچنین موظف به رعایت فاصله اجتماعی هستند و به معنی دست ندادن به یکدیگر و مشتریان، جلوگیری از تماس و یا استفاده از برجستگی هایی مانند آرنج یا وسایل دیگر است. علاوه بر موارد مطرح شده، شرکت ها می توانند با تکیه بر چند نیرو که فعالیت ها و عملیات های اصلی را برعهده دارند، کار را دنبال کنند و دیگر کارکنان خود را معاف سازند.  

این شرکت ها می توانند از پروتکل های جدیدی نیز برای ارتباط با مشتری بهره گیرند. بسیاری از شبکه های اجتماعی نیز منبعی برای راهنمایی به شرکت ها و کسب و کارهای کوچک محسوب می شوند. برای مثال درحال حاضر، مرکز منابع کسب و کار شبکه اجتماعی فیس بوک، راهنمایی و ابزارهای پشتیبانی را برای دوره بحران درنظر گرفته است.  

 

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری