دستور رییس جمهور برای تشکیل کارگروه بررسی اتفاقات اخیر در برخی مدارس

به دستور رئیس جمهور کارگروه تحقیق، بررسی و ارزیابی وقایع مربوط به سلامت دانش‌آموزان تشکیل شده است.

دستور رییس جمهور برای تشکیل کارگروه بررسی اتفاقات اخیر در برخی مدارس

به گزارش اقتصاد آنلاین، در این کارگروه علاوه بر دستگاه‌های امنیتی و انتظامی برای شناسایی عوامل احتمالی، وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آزمایشگاه‌های تخصصی منتخب کشور عضویت دارند و مأمور بررسی دقیق موضوع شده‌اند.

ارسال نظر
ارسال نظر