اسحاق جهانگیری: شرکت من در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ اشتباه بود / آقای رییسی برخلاف تبلیغات انجام شده، با دستگاه و کارهای اجرایی کاملا بیگانه است

اسحاق جهانگیری می گوید: اگر قرار باشد یکی از اشتباهات زندگی سیاسی خودم را بنویسم حتما شرکت من در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۶ است.

اسحاق جهانگیری: شرکت من در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ اشتباه بود / آقای رییسی برخلاف تبلیغات انجام شده، با دستگاه و کارهای اجرایی کاملا بیگانه است

به گزارش اقتصادآنلاین، مجله «آگاهی نو» به گفت‌وگویی اختصاصی و تفصیلی با اسحاق جهانگیری پس از پایان دوران معاونت اولی ریاست جمهوری پرداخته است. در بخش هایی از این گفت و گو می خوانیم؛

-راجع به اصلاح طلبان بحثهایی میشود حول این که دچار بن بستی شدند و با یک دیوار ستبر برخورد کردند که درست است؛ واقعاً از طرف حاکمیت انسداد جدی مقابل اصلاح طلبان پیش آمده و اصلاح طلبان احساس میکنند به دیوار سختی خوردند. در مقابل بن بست که نمیشود بنشینیم و بگوییم که بن بست شده پس سیاستمدار یعنی چه؟ پس سیاست ورزی چه می شود؟ پس راه پیدا کردن چه می شود؟

-توسعه اصلاً امکان ندارد اتفاق بیفتد مگر این که اصلاح طلبی وجود داشته ،باشد، البته نه به معنای جریان اصلاح طلبی اصلاً بدون اصلاح ساختارهای متصلبی که وجود دارد بدون اصلاح بوروکراسی ناکارآمد، بدون مشارکت متخصصین، صاحب نظران، نخبگان و آحاد مردم توسعه شکل می گیرد؟ و این اتفاقات یعنی اصلاح طلبی من فکر میکنم این اتفاقات در یک پروسه ی زمانی انجام می گیرد که ملت به درجه ای برسد که بداند توسعه ی یک کشور چگونه باید انجام شود چگونه باید مسیر توسعه دنبال شود؟ هر کس امروز دنبال پرسشگری در بخش فرهنگ اقتصاد سیاست باشد این یعنی اصلاح طلبی.

-روحانی قصد داشت خانم فاطمه طباطبایی، عروس امام خمینی (ره) و همسر آقا سیداحمد خمینی را وزیر ارشاد کند که در نهایت نشد.

اگر قرار باشد یکی از اشتباهات زندگی سیاسی خودم را بنویسم حتما شرکت من در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۶ است.

-آقای رییسی برخلاف تبلیغات انجام شده، گرچه سابقه ی چهل ساله ای در دستگاه قضا دارد، اما با دستگاه و کارهای اجرایی کاملاً بیگانه است. من استنباطم این بود در این دو سه سال آخر آن قدر تبلیغات منفی کرده بودند که شانس رأی آوردن بسیار پایین بود اما به چند دلیل فکر میکردم باید حتماً حضور پیدا کنم و حتی آن حضور میتوانست به دولت بعدی که اگر آقای رییسی هم باشد جهت بدهد که کجاها باید متمرکز شود. آقای رییسی در دوره ی انتخابات متوجه نشد که مشکلات اصلی کشور کجاست و کجا باید متمرکز شود

ارسال نظر
ارسال نظر