مدیر مسئول روزنامه اطلاعات هشدار داد؛

تلاش برای «تصویرسازی طالبانی از جمهوری اسلامی ایران» با مسمومیت دانش‌آموزان دختر

مدیر مسئول روزنامه اطلاعات گفت: سریال ‎مسمومیت دانش‌آموزان دختر بخشی از تصویرسازی طالبانی از جمهوری اسلامی ایران است.

 تلاش برای «تصویرسازی طالبانی از جمهوری اسلامی ایران» با مسمومیت دانش‌آموزان دختر

به گزارش اقتصاد آنلاین، سیدعباس صالحی، مدیر مسئول روزنامه اطلاعات نوشت: سریال ‎مسمومیت دانش‌آموزان دختر بخشی از تصویرسازی طالبانی از جمهوری اسلامی ایران است. عامل آن هرچه باشد، نتیجه همین است.

عمومی‌سازی آموزش دختران از دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران است، این دستاورد را هم به رایگان از دست ندهیم! 

ارسال نظر
ارسال نظر