واکنش جنجالی روزنامه کیهان به تجمع برلین

ایرانیان مقیم اروپا نزدیک به ۲ میلیون نفر هستند و تجمع برلین به وضوح نشان می‌داد که حتی یک صدم درصد از ایرانی‌ها هم در آن شرکت نکرده بودند.

واکنش جنجالی روزنامه کیهان به تجمع برلین

به گزارش اقتصادآنلاین، روزنامه کیهان در ستون گفت و شنود که تلاش می کند به زبان طنز منتشر کند به موضوع تظاهرات برلین پرداخته است.

در این مطلب آمده است:

گفت: از تجمع اپوزیسیون در برلین چه خبر؟

گفتم: چند هزار نفر از اتباع و پناهجویان ده‌ها کشور مختلف و ده‌ها گروه اجق وجق را دور هم جمع کرده بودند و عقلشان هم نرسیده بود که بگویند بدون پرچم‌ها و نشانه‌های گروهشان بیایند که بتوانند آنها را ایرانی جا بزنند!

گفت: ایرانیان مقیم اروپا نزدیک به ۲ میلیون نفر هستند و تجمع برلین به وضوح نشان می‌داد که حتی یک صدم درصد از ایرانی‌ها هم در آن شرکت نکرده بودند.

گفتم: پرچم‌ها و علامت‌ها نشان می‌دهد که بیشترین تعداد آنها از گروه‌های همجنس‌باز، شیطان‌پرست، پارافیل‌ها، تعداد زیادی از اتباع کشورهای آفریقایی، پناهجویان اوکراینی و کره‌ای، گروه‌های تجزیه‌طلب الاهوازیه، پان‌ترکیسم‌ها، کومله، حزب دموکرات کردستان، بهایی‌ها و... بودند و همه آنها نیز با پرچم‌ها و نشانه‌های مخصوص خود شرکت کرده بودند!

گفت: حالا چند نفرشان ایرانی بودند و چه تعدادشان اجاره شده بودند؟!

گفتم: پسر بچه‌ای می‌گفت دیشب یه نفر اومد خونه ما، بابام گفت؛ بچه‌ها این عموتونه، یارو شام خورد و یه پولی گرفت و رفت! تازه فهمیدیم گدا بود!

ارسال نظر