حکمی با امضای زاکانی برای مناف هاشمی؛

استاندار مسئولیت گریز گلستان، رییس هیات مدیره شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران شد

مدیران در کشور ما، هر چقدر هم که خطا کنند، از چرخه مدیریتی خارج نمی شوند، فقط از پستی به پست دیگر منتقل می شوند؛ این قانون اول مدیریت در ایران است! اصولگرا و اصلاح طلب و دو زیست هم ندارد.

استاندار مسئولیت گریز گلستان، رییس هیات مدیره شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران شد

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از عصر ایران، نوروز 1398 بود و استان گلستان درگیر سیلی سهمگین؛ استاندار اما در آن ایام به خارج از کشور سفر کرده بود و این در حالی است که تعهد مدیریتی ایجاب می کرد حتی در صورت نیامدن سیل هم، استاندار استانی مانند گلستان که در ایام عید، پذیرای مسافران نوروزی است، لااقل نیمه اول فروزدین در محل ماموریت خود باشد.

واکنش دولت وقت به غیبت عجیب استاندارش قاطع بود: مناف هاشمی از استانداری گلستان برکنار شد.

استاندار مسئولیت گریز گلستان، رییس هیات مدیره شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران شد

تابستان 1401 و در ایامی که سیل سراسر کشور را فراگرفته است، تصویر حکمی در فضای مجازی دست به دست می شود که جالب توجه است: استانداری که به دلیل بی تعهدی از استانداری برکنار شده بود، به دلیل متعهد بودن، به سمت رئیس هیات مدیره شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه منصوب شد. 

در حکم علیرضا زاکانی - شهردار تهران - به مناف هاشمی آمده است: نظر به تعهد، شایستگی و تجارب جناب عالی به موجب این حکم به مدت یک سال به سمت رئیس هیات مدیره شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه منصوب می شوید.

استاندار مسئولیت گریز گلستان، رییس هیات مدیره شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران شد

بعد از تحریر:

 - مدیران در کشور ما ، هر چقدر هم که خطا کنند، از چرخه مدیریتی خارج نمی شوند، فقط از پستی به پست دیگر منتقل می شوند؛ این قانون اول مدیریت در ایران است! اصولگرا و اصلاح طلب و دو زیست هم ندارد، کما این که همین مناف هاشمی در دوران شهرداری اصلاح طلبان در تهران و با حکم پیروز حناچی شده بود معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری.

روز به روز این گزاره تقویت می شود که اصولگرایی و اصلاح طلبی، نه "گفتمان" که "ابزار کاسبی" اند.

منبع: عصر ایران
ارسال نظر

آخرین خبر ها