توییت عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم؛

به نام دین مردم را نترسانید

گشت ارشاد به گشت ارهاب تغییر یافته. به نام دین مردم رانترسانید.

به نام دین مردم را نترسانید

به گزارش اقتصادآنلاین، محمدتقی فاضل‌ میبدی، عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم در توئیتی نوشت: از قول معاون دادستان مشهد آمده: «خدمات رسانی به زن های بدحجاب در بانک ها و ادارات ممنوع است.» این بدعت نیست؟ مگر می توان شهروندی رابه خاطر حجاب ازحقوقش محروم کرد؟ این حجاب چه ارزش اخلاقی دارد؟ گشت ارشاد به گشت ارهاب تغییر یافته. به نام دین مردم رانترسانید.

محمدتقی فاضل‌ میبدی

ارسال نظر

آخرین خبر ها