کد خبر 579947

نامه عجیب وزیر ارشاد به وزیر بهداشت

به صورت فوری از معادل فارسی کلمه «دز واکسن» (به معنی مقدار تجویز شده) و «دز بوستر» (به معنی باقی مانده) استفاده شود!

ارسال نظر