کد خبر 584179

نشانه های مسمومیت با گاز منوکسید کربن کدامند؟

در فصل سرما با نشانه های مسمویت با گاز منوکسید کربن که حاصل سوختن ناصحیح گاز میباشد،آشنا شوید.

ارسال نظر