{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

گزارش اقتصاد آنلاین از بازار کفش اسکیت و اسکوتر؛

اقتصاد آنلاین - سمانه باقری : آنچه در زیر می آید جدول قیمت روز انواع اسکوتر و کفش اسکیت در سطح بازار تهران است. شایان ذکر است که این قیمت ها ممکن است بر اساس رنگ، و یا وسایل جانبی تا ۱۰ درصد تفاوت داشته باشند.

Untitled2اسکوتر

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری