نصرالله رادش و یک عکس پدر و پسری

نصرالله رادش، چهره شناخته شده عرصه هنر و بازیگری، با انتشار تصویری از خود و پسرش بابت سلامتی او خدا را شکر کرد.

نصرالله رادش و یک عکس پدر و پسری

رادش

ارسال نظر
ارسال نظر