کدام کشور، خوشبین‌ترین مردم را دارد؟

تازه ترین پژوهش ها نشان می دهد چینی ها خوشبین ترین مردم سراسر جهان نسبت به آینده کشورشان هستند.

کدام کشور، خوشبین‌ترین مردم را دارد؟

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، روزنامه مردم ارگان حزب حاکم چین رو یکشنبه گزارش کرد، واحد هوشمند اقتصادی موسوم به 'یی آی یو' تحقیقاتی انجام داده است که ثابت می کند نزدیک به 91/4 درصد از مردم چین نسبت به آینده خود و کشورشان خوشبین هستند و هیچ کشوری در دنیا در این زمینه قابل مقایسه با چین نیست.
این موسسه در تحقیقات خود در ماه جاری میلادی نتیجه گیری کرده است که مردم چین دو دهه آینده را متعلق به خود و رشد و پیشرفت کشورشان می دانند و در این زمینه درصد خوشبینی بالایی دارند.
این پژوهش بر اساس نظرخواهی از مردم 50 کشور دنیا و بر اساس تقاضاهای مردم، نگرش آنها به آینده کشور، پیشرفت های آتی و وضعیت شهروندان انجام شده است.
بیشترین درصد رضایت در این تحقیقات مربوط به کشورهای آسیایی و آفریقایی است که گفته اند نسبت به آینده ایمان دارند و می دانند کشورشان پیشرفت خواهد کرد.
در این میان درصد رضایت نسبت به پیشرفت کشور با این اعتماد که کشور هر روز بهتر می شود مربوط به اندونزی و ویتنام است که درصد خوشبینی آنها بیش از 70 درصد بوده است.
این در شرایطی است که در آمریکا فقط 38 درصد از افراد مورد نظرسنجی گفته اند کشورشان بهتر می شود و برای آلمان و ایتالیا این رقم 12 درصد است.
گزارش موسسه یاد شده حاکی است که کشورهای در حال رشدی که روی علوم و فنآوری متمرکز شده اند، به آینده بهتری دست خواهند یافت و بیشترین رقابت در عرصه هوش مصنوعی و دیجیتالی شدن بین چین و هند در جریان است.
بیشتر مردمی که احساس رضایت و خوشبختی کرده اند گفته اند که برایشان حمایت های اجتماعی، نظم عمومی، دسترسی به آموزش و پرورش مطلوب، محیط زیست مناسب و زیرساخت حمل و نقل از مهترین اولویت ها است.

ارسال نظر