سهم زنان از کل تعداد دانشجویان کشور +اینفوگرافیک

۴۶ درصد از کل دانشجویان کشور را زنان تشکیل می دهند. استانهای مرکزی، اصفهان و چهارمحال و بختیاری بیشترین نسبت دانشجوی زن به کل را دارا هستند.

سهم زنان از کل تعداد دانشجویان کشور +اینفوگرافیک

آمار دانشجویان

۴۶ درصد از کل دانشجویان کشور را زنان تشکیل می‌دهند. استان‌های مرکزی، اصفهان و چهارمحال و بختیاری بیشترین نسبت دانشجوی زن به کل را دارا هستند.

 

آمار دانشجویان

دانشجویان مقطع کارشناسی نزدیک به ۶۰درصد از کل دانشجویان کشور را تشکیل می‌دهند.

آمار دانشجویان

مقطع کاردانی با سهم کمتر از ۲۰ درصد از کل دانشجویان، سهم پایینی را به خود اختصاص می‌دهند.

منبع: اقتصاد آنلاین
ارسال نظر
ارسال نظر