این رفتارها یعنی در زندگی مشترک «خود» را فراموش کرده اید

اگر درباره خواسته هایتان صحبت نمی کنید، اهداف، علایق و سرگرمی هایتان را از دست داده اید و به همه وابسته شده اید و ... یعنی خود را در زندگی فراموش کرده اید.

این رفتارها یعنی در زندگی مشترک «خود» را فراموش کرده اید

به گزارش اقتصادآنلاین، وقتی خودتان را گم می‌کنید، رفتار‌هایی از خودتان نشان می‌دهید که با شخصیت شما مطابقت ندارد.

«فراموش کردن خود در یک رابطه» یک عبارت پیش پا افتاده است که همیشه مطرح می‌شود و چند وقت یک‌بار این اتفاق می‌افتد. وقتی خودتان را گم می‌کنید، رفتار‌های غیرجذابی انجام می‌دهید که با شخصیت شما مطابقت ندارد. این رفتار‌ها منجر به مرگ رابطه و خراب شدن زندگی مشترکتان  شما می‌شود.

۱. شما اهداف، علایق و سرگرمی خودتان را در زندگیتان از دست داده اید

۲. در مورد خواسته هایتان صحبت نمی‌کنید و فقط خواسته‌های همسرتان برایتان مهم است.

۳. زندگی تان روتین شده. هیچ احساسی به زندگی ندارید، فقط نفس می‌کشید و منتظر مرگ هستید.

۴. شما فقط نگرانید و می‌ترسید. ترس و نگرانی از اتفاقاتی که فکر می‌کنید در آینده برایتان می‌افتد، زندگیتان را فلج کرده.

۵. اطرافیانتان را کنترل می‌کنید و به همه وابسته و دلبسته شده اید. از آن‌ها انتظار و توقع غیرمنطقی و نابجا دارید.

چرا خودمان را در زندگی مشترک نادیده می گیریم

۶. شما اول به نیاز‌های دیگران توجه می‌کنید و خودتان را وقف دیگران خصوصا همسرتان می‌کنید.

۷. صمیمیت و عشق در رابطه تان کمرنگ شده و باعث شده با کوچکترین اتفاق عصبانی شوید و از کوره در بروید.

۸. در درونتان احساس پوچی و خلأ می‌کنید و سعی می‌کنید این جای خالی را با هرچیز یا هرکسی هرچند موقتی پر کنید.

۹. احساس می‌کنید آرزوهایتان را فروخته اید و زندگی، آن چیزی نبوده که شما فکر می‌کردید.

گم کردن خود در رابطه برای هردو طرف رابطه در زندگی مشترک سمی است. این مشکل مسری است و به همسرتان هم سرایت می‌کند. از دست دادن انگیزه و امید، فراموش کردن و دنبال نکردن اهداف و سرگرمی ها، عشق و صمیمیت را از بین می‌برد و باعث نفرت و مرگ رابطه می‌شود.

منبع: سایت طلا
ارسال نظر
ارسال نظر