با دلتنگی دوستی که برای همیشه رفته چطور کنار بیام؟ + پاسخ روانشناس

اگر این روزها دلتنگ دوستی هستید که دیگر کنار شما نیست و نمیدانید با این حس چگونه می توان کنار آمد، این مطلب را بخوانید.

با دلتنگی دوستی که برای همیشه رفته چطور کنار بیام؟ + پاسخ روانشناس

به گزارش اقتصادآنلاین، کنار آمدن با جدایی مانند هر موضوع دیگری به زمان احتیاج دارد. بنابراین اینکه انتظار داشته باشیم که بلافاصله بعد از جدایی عاطفی به روال عادی زندگی برگردیم و دلتنگی سراغ ما نیاید، چندان منطقی نیست.

چگونه با دلتنگی می توان کنار آمد؟

پرسش: دکتر  عزیز، با این دلتنگی دوستی که برای همیشه از پیش ما رفته چطور میشه کنار اومد؟

پاسخ: کنار بیایی؟! نه، بذار دلتنگی باشه، کاری به کارش نداشته باش! وجودش بهت کمک می‌کنه تا گاهی اوقات به خودت بیای و یادت نره که تو دنیایی داری نفس می‌کشی که هرگز قرار نیست قواعدش بر محور خواسته‌های شما بچرخه. بذار دلتنگی باشه، وجودش بهت کمک می‌کنه تا بفهمی اول و آخرش خودتی و خودت و هیچی قرار نیست برات موندگار باشه حتی خودت! بذار دلتنگی باشه تا گاهی اوقات به خودت بیای و یادت نره که وقتی حال دلت کوکه، به نهایت ازش لذت ببر چون ممکنه سال‌ها نَسخِ اون حال کوک بمونی. بذار دلتنگی باشه تا گاهی اوقات به خودت بیای و بری اونایی که هنوز برات موندن رو به آغوش بگیری و حس‌شون کنی چون هر آن می‌تونن خبر نبودش رو با یه پیامک بهت بدن. بذار دلتنگی باشه، کاری به کارش نداشته باش... دلتنگی باشه، کاری به کارش نداشته باش!

وجودش بهت کمک می‌کنه تا گاهی اوقات به خودت بیای و یادت نره که تو دنیایی داری نفس می‌کشی که هرگز قرار نیست قواعدش بر محور خواسته‌های شما بچرخه. بذار دلتنگی باشه، وجودش بهت کمک می‌کنه تا بفهمی اول و آخرش خودتی و خودت و هیچی قرار نیست برات موندگار باشه حتی خودت! بذار دلتنگی باشه تا گاهی اوقات به خودت بیای و یادت نره که وقتی حال دلت کوکه، به نهایت ازش لذت ببر چون ممکنه سال‌ها نَسخِ اون حال کوک بمونی. بذار دلتنگی باشه تا گاهی اوقات به خودت بیای و بری اونایی که هنوز برات موندن رو به آغوش بگیری و حس‌شون کنی چون هر آن می‌تونن خبر نبودش رو با یه پیامک بهت بدن. بذار دلتنگی باشه، کاری به کارش نداشته باش...

ارسال نظر