قیمت مسکن در شهر تهران از سال ۱۳۹۷ چقدر افزایش یافت؟

قیمت مسکن در شهر تهران از سال ۱۳۹۷ بیش از ۷ برابر افزایش یافته است.

قیمت مسکن در شهر تهران از سال ۱۳۹۷ چقدر افزایش یافت؟

به گزارش اقتصاد آنلاین، میانگین قیمت مسکن شهر تهران در شهریور ۱۴۰۱ به ۴۳ میلیون و ۲۱۶ هزار تومان به ازای هر مترمربع رسیده است که نسبت به ماه گذشته افزایش ۱.۱ درصدی و نسبت به ماه مشابه سال ۱۴۰۰ افزایش ۳۶.۳ درصدی را نشان می دهد.

به طور کلی میانگین قیمت هر مترمربع مسکن شهر تهران از حدود ۵میلیون و ۵۸۰ هزار تومان در ابتدای سال ۱۳۹۷ به بیش از ۴۳ میلیون و ۲۱۰ هزار تومان در شهریور ماه امسال رسیده که حاکی از افزایش بیش از ۷.۷ برابری قیمت مسکن در این مدت است.

نمودار مسکن

ارسال نظر