کد خبر 501757

گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد؛

کاهش سهم واحدهای کوچک ‌متراژ در معاملات مسکن

بررسی گزارش بانک مرکزی از بازار مسکن حاکی از آن است که سهم واحدهای کوچک متراژ (۵۰ تا ۶۰ متری) از معاملات مسکن طی دی ماه ۹۹ کاهش یافته است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، مطابق جدیدترین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی در دی ماه امسال بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی بازیربنای 50 تا 60 مترمربع با14.9 درصد اختصاص داشته است. واحدهای دارای زیربنای 60 تا 70 مترمربع نیز 14.2 درصد در رتبه بعدی قرار دارد.

در مجموع طی دی ماه امسال واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از 80 مترمربع 56.4 درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده‌اند.

همچنین توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد نشان می‌دهد در میان دامنه‌های قیمتی مورد بررسی واحدهای مسکونی 6  تا 8.5 میلیارد ریال (600 تا 850 میلیون تومانی) بیشترین سهم از معاملات را به خود اختصاص داده اند.

واحدهای دارای ارزش 850 تا یک میلیارد و 100 میلیون تومان و یک میلیارد 100 میلیون تومان تا یک میلیارد و 350 میلیون تومان به ترتیب سهم 10.4 درصدی و 8.7 درصدی را از معاملات انجام شده، داشته‌اند.

در مجموع طی دی ماه 99 بالغ بر 55.5 درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از یک میلیارد و 850 میلیون تومان اختصاص داشته است.

در دی ماه سال گذشته واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی 9 تا 10.5 میلیون تومان به ازای هر مترمربع بنا با سهم 11.6 درصد بیشترین سهم را از معاملات مسکن شهر تهران به خود اختصاص داده بودند. در ماه مورد اشاره 57.9 درصد واحدهای مسکونی با قیمت کمتر از 13 میلیون و 800 هزار تومان معامله شده بودند.

همچنین واحدهای مسکونی 60 تا 70 مترمربعی 15.2 درصد، واحدهای 50 تا 60 متری و 70 تا 80 مترمربعی به ترتیب 14.5 و 12.6 درصد را به خود اختصاص داده‌اند. در مجموع در دی ماه سال 99 واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از 80 مترمربع 55.9 درصد از معاملات را به خود اختصاص داده بودند.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر