کد خبر 474212

در ۶ماه ابتدایی امسال اتفاق افتاد:

کاهش ۴۷درصدی اعزام و پذیرش مسافر در فرودگاه‌ها

در ۶ماه ابتدایی امسال در ۵۴فرودگاه کشور، اعزام و پذیرش مسافر نسبت به مدت مشابه سال قبل، با کاهش ۴۷درصدی مواجه بود و در شهریور ۹۹بیشترین سهم نشست و برخاست هواپیما با حدود ۳۶درصد متعلق به مهرآباد بود.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، در شهریور ماه 99 نشست و برخاست هواپیماها در فرودگاه‌هاای کشور نسبت به شهریور 98 میزان 18 درصد کاهش داشته است.

بر اساس جداول و نمودارهای آماری شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، در ماه مذکور اعزام و پذیرش مسافر نسبت به شهریور 98 نیز 29 درصد کاهش داشته است.

در شهریور ماه 99 ارسال و پذیرش بار و پست 35 درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته کاهش داشته است.

در شهریور 99 پروازهای عبوری نیز نسبت به شهریور 98 با کاهش 56 درصدی مواجه بوده است.

13990723000340_Test_NewPhotoFree

افزایش 1945 پرواز عبوری از فضای کشور در شهریور 99

در شهریورماه 99 میزان پروازهای عبوری از فضای کشور 10 هزار و 376 پرواز بود که نسبت به مرداد ماه که رقم 8 هزار و 431 پرواز بود، 1945 پرواز افزایش یافته است؛ البته در مقایسه با شهریور 98 که میزان پروازها 23 هزار و 511 پرواز عبوری بود شهریور امسال 13 هزار و 135 پرواز کاهش داشته است.

از ابتدای سال تا پایان شهریور 99 تعداد پروازهای عبوری از فضای کشور 41 هزار و 25 پرواز بوده است.

کاهش 35 درصدی نشست و برخاست‌ها در 6 ماه ابتدایی سال در 48 فرودگاه

همچنین در 48 فرودگاه زیرمجموعه شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران در مجموع با کاهش 35 درصدی نشست و برخاست‌ها در 6 ماه ابتدایی سال 99 نسبت به 6 ماه ابتدای سال 98 مواجه بودیم.

همچنین در 6 ماه ابتدایی امسال میزان اعزام و پذیرش مسافر 48 درصد نسبت به 6 ماه ابتدایی سال 98 کاهش یافته است. 

در بخش ارسال و پذیرش بار و پست میزان 53 درصد کاهش در 6 ماه ابتدایی سال 99 نسبت به 6 ماه ابتدایی سال 98 در 48 فرودگاه شرکت‌ فرودگاه‌ها داشتیم.

همچنین در 6 فرودگاه اختصاصی شامل کیش، عسلویه، چابهار، قشم، ماهشهر و ماکو میزان نشست و برخاست در 6 ماهه ابتدایی امسال 34 درصد کمتر از 6 ماهه ابتدایی سال 98 بود.

همچنین اعزام و پذیرش مسافر در این مدت با کاهش 40 درصدی و ارسال و پذیرش بار و پست با کاهش 39 درصدی مواجه بود.

کاهش 47 درصدی اعزام و پذیرش مسافر در فرودگاه‌های کشور در 6 ماه ابتدایی سال

در مجموع در 54 فرودگاه کشور در 6 ماهه ابتدایی امسال نسبت به 6ماه ابتدایی سال گذشته با کاهش 35 درصدی در نشست و برخاست هواپیماها، کاهش 47 درصدی در اعزام و پذیرش مسافر و کاهش 52 درصدی در ارسال و پذیرش بار و پست مواجه بودیم.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر