با حکم قضایی و با حضور ماموران انتظامی و منابع طبیعی تخریب دیوارهای غیرقانونی در یک قطعه اراضی جنگلی جلگه‌ای ۱۰ هکتاری به مساحت ۱۶ هزارمتر مربع که به طور غیرقانونی تفکیک و فروخته شده بود درروستای دیزیلا حوزه شهرستان نورکشهر تخریب شد. این قطعات به ابعاد ۴۰۰ و ۵۰۰ متری تفکیک شده بود. در غرب مازندران ۹۵۳قطعه موسوم به ۱۰ هکتاری وجود دارد که این قطعات در عباس آباد،چالوس و نوشهر در زمان رژیم گذشته به امرا و وابستگان واگذار شده بود . طبق قانون، هرنوع تفکیک و قطعه بندی این اراضی براساس قانون تخلف بوده و پیگرد قانونی دارد.

کد خبر: ۴۵۵۳۶۰
منبع : فارس
ارسال نظر