{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

این ویدئو را ببینید و ابعاد دیوار فولادی را با کامیون‌های نزدیک به آن مقایسه کنید؛

عناوین بیشتر