کد خبر 380928

سقوط تولید خودروهای تجاری

آمار تولید انواع سواری و ماشین‌آلات کشاورزی تا پایان تیرماه ۹۸ از سوی وزارت صمت منتشر شد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل، آمار تولید انواع سواری و ماشین‌آلات کشاورزی تا پایان تیرماه 98 از سوی وزارت صمت منتشر شد. ارزیابی‌های آماری نشانگر این است که در 4 ماه منتهی به تیر 98، میزان «انواع سواری» برابر با 246 هزار دستگاه بوده که در مقایسه با 400 هزار دستگاه در مدت مشابه سال 1397 افت بیش از 38 درصدی را تجربه کرده است. همچنین مطابق آمارها، تولید «وانت» در مسیر کاهشی قرار گرفته است؛ به‌طوری که تا پایان تیرماه 98 تنها 19 هزار دستگاه وانت تولید شده که نسبت به مدت مشابه سال 97 افت 1.6 درصدی را نشان می‌دهد. همچنین ارزیابی‌ها حکایت از این دارد که میزان تولید «اتوبوس، مینی بوس و ون» تا پایان تیرماه 98 برابر با 566 دستگاه بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، افت بیش از 61 درصدی را تجربه کرده است. دو محصول منتخب دیگر شامل «کامیون کشنده» و «کمباین» نیز تا پایان تیرماه 98 نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت تولید را تجربه کرده‌اند. اما در این میان، آمارها حکایت از این دارد که تا پایان تیرماه 98 میزان تولید تراکتور 6هزار و 124 دستگاه بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که میزان تولید آن 4 هزار و 745 دستگاه گزارش شده، رشد نزدیک به 30 درصدی را تجربه کرده است.

  «انواع سواری»

 داده‌های وزارت صمت از روند تولید «انواع سواری» نشان از این دارد که میزان تولید انواع سواری در 4 ماه منتهی به تیر 98 برابر با 246 هزار دستگاه بوده که در مقایسه با 400 هزار دستگاه در مدت مشابه سال 1397 افت بیش از 38 درصدی را تجربه کرده است. همچنین مطابق آمارها، در فروردین 1398 به کمترین مقدار خود طی یک سال اخیر رسیده بود، در اردیبهشت ماه افزایش و سپس در خرداد 1398 مجددا کاهش یافت، اما رقم 63 هزار دستگاه تولید انواع سواری در خرداد 1398 همچنان از میزان تولید ماه نخست 1398 بالاتر است؛ هر چند نسبت به ماه مشابه سال 1397 بیش از 35 درصد کاهش یافته است. در تیرماه 1398 میزان تولید این محصول نسبت به خرداد تغییر چندانی نداشته و در سطح 62 هزار دستگاه باقی مانده است.

 «وانت»

از سوی دیگر، ارزیابی داده‌های آماری از روند تولید «وانت» بیانگر این است که در 4 ماه منتهی به تیر 98 برابر 19 هزار دستگاه «وانت» تولید شده که در مقایسه با 19.4 هزار دستگاه تا پایان تیرماه 97 افت 1.6 درصدی را نشان می‌دهد. همچنین براساس آمارها، تولید «وانت» پس از آنکه در فروردین1398 به کمترین میزان تولید خود طی یک سال گذشته رسید، در اردیبهشت 1398 افزایش و مجددا در خرداد 1398 کاهش یافته و به 5 هزار دستگاه رسیده که نسبت به ماه مشابه سال گذشته حدود 8 درصد افزایش داشته است. همچنین ارزیابی‌ها نشانگر این است که تولید وانت در فصل بهار 1398 نسبت به بهار 1397 حدودا 11 درصد کاهش را تجربه کرده است. اما در تیرماه 1398 میزان تولید وانت با افزایش 22.4 درصدی نسبت به خرداد 1398 به حدود 6.1 هزار دستگاه رسیده که بالاترین رقم از ابتدای سال 1398 تاکنون است.

  تولید «اتوبوس، مینی‌بوس و ون»

 ارزیابی‌ها حکایت از این دارد که میزان تولید «اتوبوس، مینی‌بوس و ون» تا پایان تیرماه 98 برابر با 566 دستگاه بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که تعداد آن یک هزار و 458 دستگاه بوده، افت بیش از 61 درصدی را تجربه کرده است. تولید «اتوبوس، مینی‌بوس و ون» پس از آنکه در تیرماه 1397 بیشترین میزان خود را طی سال گذشته تجربه کرد، با یک روند نزولی تا فروردین 1398 مواجه شد و به 104 دستگاه رسید، سپس در خرداد 1398 برابر با 75 درصد رشد یافت و به 182 دستگاه رسید که این میزان نسبت به ماه مشابه سال گذشته 53 درصد کاهش یافته است. در تیرماه 1398 میزان تولید این محصول منتخب با کاهش نزدیک به 15 درصد نسبت به خردادماه به حدود 155 هزار دستگاه رسیده که نسبت به رقم مشابه در تیر 1397 با کاهش 66 درصدی مواجه بوده است.

 «کامیون کشنده»

ارزیابی آمار منتشر‌شده از سوی وزارت صنعت بیانگر این است که میزان تولید کامیون کشنده، در 4 ماه منتهی به تیر 98 برابر با یک هزار و 602 دستگاه بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال 97 که میزان این محصول منتخب که 4 هزار و 937 دستگاه بوده، افت 67 بیش از 67 درصدی را تجربه کرده است. همچنین تحلیل داده‌های آماری بیانگر این است که میزان تولید کامیون کشنده در بهار 1398 تقریبا 66 درصد افت را نسبت به زمان مشابه در سال1397 تجربه کرده است. این در حالی است که میزان تولید کالا در فروردین 1398 به کمترین مقدار خود در طول یکسال گذشته رسیده است. از سوی دیگر، میزان تولید کامیون کشنده در خرداد 1398 برابر با 428 دستگاه بوده که نسبت به خرداد 1397 افتی برابر با 73 درصدی را تجربه کرده است. مقدار تولید کامیون کشنده در تیرماه1398 نیز با 6.3 درصد افزایش نسبت به خرداد به حدود 455 دستگاه رسیده که نسبت به مقدار مشابه سال گذشته 59 درصد کاهش یافته است.

  «کمباین»

اما تولید کمباین در چه وضعیتی قرار دارد؟ براساس داده‌های منتشر شده از سوی وزارت صمت، طی یک سال گذشته میزان تولید کمباین شهریور 1397 برابر 87 دستگاه بوده که این مذکور مقدار بیشترین میزان تولید طی بازه زمانی پس از اسفند 1397 در فروردین 1398 است.

بعد از آن میزان تولید این کالا به صفر رسیده و مجددا روند صعودی را تا خرداد ماه طی کرده و به 49 دستگاه در ماه رسیده است که نسبت به بیش از دو برابر شده است.

کاهش 26.5 درصدی مقدار تولید این محصول در تیرماه 1398 نسبت به خرداد 1398 مجددا سطح تولید این محصول را به حدود سطح تولید اردیبهشت ماه رسانده است. اما روند تولید این محصول تا پایان تیرماه 98 نشان از این دارد که در این بازه زمانی 124 دستگاه وارد چرخه تولید شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال 97 که 231 دستگاه تولید شده است، افت بیش از 46 درصدی را تجربه کرده است.

  «تراکتور»

از سوی دیگر، تصویر آماری از روند تولید تراکتور، نشانگر این است که پس از دی‌ماه 1397 تولید این محصول منتخب صنعتی با یک روند در فروردین 1398 به 824 با کاهش مواجه شد و این در حالی است که میزان تولید این کالا در اردیبهشت 1398 به بیشترین مقدار طی یک سال گذشته یعنی حدود 2 هزار دستگاه رسیده و به بیشترین مقدار بیش از دو برابر نسبت به ماه گذشته افزایش یافته است و مجددا خردادماه به 1.5 هزار دستگاه کاهش یافته است. با این وجود میزان تولید این کالا در خرداد 1398 نسبت به خرداد ماه 1397 برابر با 20 درصد رشد کرده است. همچنین مطابق آمارها، در تیرماه 1398 مجددا تولید این کالا افزایش یافته و با رشد 18.2 درصدی نسبت به خرداد 1398 به حدود 1.8 هزار دستگاه رسیده است. اما آمارها حکایت از این دارد که تا پایان تیرماه 98 میزان تولید تراکتور 6هزار و 124 دستگاه بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که میزان تولید آن 4 هزار و 745 دستگاه گزارش شده، رشد نزدیک به 30 درصدی را تجربه کرده است.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر