به گزارش سرویس خودروی اقتصاد آنلاین؛

پژو پارس در دو روز ۲۰ میلیون افزایش قیمت داشت + جدول

قیمت پژو پارس LX در نمایندگی ۳۲۷ میلیون است پژو پارس ELX-XU۷P در بازار ۴۸۵ میلیون و پژوپارس LX در بازار به ۶۳۰ میلیون تومان رسید.

 پژو پارس در دو روز ۲۰ میلیون افزایش قیمت داشت + جدول

با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز خودروهای پژو پارس به دست خواهید آورد.​

قیمت انواع خودرو پژو پارس
برند مدل(سال ساخت) کارکرد (کیلومتر) قیمت (تومان)
پژوپارس LX ۱۴۰۲ صفر ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس XU۷P سال ۱۴۰۲ صفر  ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس XU۷P سال سفارشی ۱۴۰۲ صفر(کارخانه) ۲۹۱,۱۶۹,۰۰۰
پژو پارس LX ۱۴۰۲ صفر(کارخانه) ۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰
پژو پارس XU۷P سال ۱۴۰۲ صفر (کارخانه) ۲۶۰,۲۱۴,۰۰۰
پژو پارس ELX-XU۷P ۱۴۰۲ صفر (کارخانه) ۲۷۵,۲۰۱,۰۰۰
پژو پارس ELX-TU۵ ۱۴۰۱ صفر  ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس ELX-XU۷P ۱۴۰۱  صفر  ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس XU۷ ۱۴۰۱  صفر ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس XU۷P سال ۱۴۰۱  صفر ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس XU۷P ۱۴۰۱  صفر ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس LX ۱۴۰۱  صفر ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس XU۷ ۱۴۰۰ صفر ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس LX ۱۴۰۰ صفر ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
منبع: باما
ارسال نظر
ارسال نظر