بررسی واکنش متقارن اقتصاد زیرزمینی به تغییرات مالیات

در این مقاله، ارتباط متقارن میان اقتصاد زیرزمینی و مالیات ها در ایران، با استفاده از تحلیل های هم انباشتگی و مدل تصحیح خطا مورد مطالعه قرار می گیرد.

در این مقاله، ارتباط متقارن میان اقتصاد زیرزمینی و مالیات ها در ایران، با استفاده از تحلیل های هم انباشتگی و مدل تصحیح خطا مورد مطالعه قرار می گیرد. بر اساس نتایج به دست آمده، اقتصاد زیرزمینی به شیوه ای متقارن نسبت به افزایش و کاهش مالیات های مستقیم واکنش نشان می دهد؛ اما چنین نتیجه ای درباره مالیات های غیر مستقیم صادق نیست. وجود واکنش متقــارن اقتصـاد زیرزمینی به تغییرات مالیات های مستقیم، به این معنی است که بنگاه ها در ایران سرعت مشابهی را در فرار از مالیات های مستقیم هنگام افزایش آن ها و ورود به اقتصاد رسمی هنگام کاهش این مالیت ها از خود نشان می دهند.

*این مقاله به قلم دکتر حمید ابریشمی و محسن مهرآرا به همراه سایر همکارانشان در تایستان 1386 در مجله تحقیقات اقتصادی به چاپ رسیده است.

برای دسترسی به متن کامل مقاله به این لینک مراجعه کنید.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری