الگوسازی و پیش بینی آثار تغییرات قیمت نفت خام بر GDP کشورهای آمریکا و انگلستان

در تحقیق حاضر، پیش بینی تغییرات قیمت نفت خام به عنوان منبع مهم انرژی بر تولید ناخالص داخلی کشورهای آمریکا (به عنوان بزرگترین مصرف کننده نفت) و انگلستان (به عنوان تولید کننده نفت) بررسی می شود.

در تحقیق حاضر، پیش بینی تغییرات قیمت نفت خام به عنوان منبع مهم انرژی بر تولید ناخالص داخلی کشورهای آمریکا (به عنوان بزرگترین مصرف کننده نفت) و انگلستان (به عنوان تولید کننده نفت) بررسی می شود. در این مطالعه با استفاده از شبکه عصبی GMDH و شبکه عصبی MLFF (به عنوان مدل های غیرخطی) به پیش بینی GDP آمریکا و انگلیس با 2 الگو شامل: 1) وقفه های قیمت نفت و GDP و 2) فقط وقفه ایGDP ، پرداخته می شود. نتایج حاصله با مدل ARIMA (به عنوان مدل خطی) مقایسه می شود. داده های مورد استفاده به صورت سالانه از سال 1952 تا سال 2010 می باشند. نتایج نشان می دهد که شبکه عصبیGMDH ، با لحاظ وقفه های GDP و وقفه های نفت، بهترین عملکرد پیش بینی را در مورد هر دو کشور آمریکا و انگلستان به خود اختصاص داده است.

*این مقاله به قلم دکتر حمید ابریشمی و حجت‌الله غنیمی‌فرد به همراه سایر همکارانش در پاییز 1389 در مجله مطالعات اقتصاد بین‌الملل به چاپ رسیده است. برای دسترسی به متن کامل مقاله به این لینک مراجعه کنید.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر