آثار تعدیل یارانه انرژی در بخش کشاورزی بر تعادل و بهره برداری منابع آب زیرزمینی

در این مطالعه سعی گردیده تا با استفاده از رهیافت برنامه ریزی پویا بر اساس روش شبیه سازی و بهینه سازی (S/O) اثرات اقتصادی ناشی از سیاست کاهش و تعدیل یارانه انرژی در بخش کشاورزی بر تعادل و بهره برداری از منابع آب زیر زمینی در دشت همدان-بهار مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.

برخی از اقتصاددانان طرفدار سیاست آزاد سازی اقتصادی معتقدند که یکی از دلایل بهره وری اندک و استفاده بی رویه از نهاده های کشاورزی در اغلب کشورهای در حال توسعه پرداخت یارانه از سوی دولت ها و پایین بودن قیمت نهادهای کشاورزی است. هرچند که پرداخت یارانه برای نهاده های کشاورزی با هدف حمایت از تولید کنندگان در جهت گسترش تولید محصولات کشاورزی به عنوان نیازهای حیاتی مصرف کنندگان و افزایش رفاه جامعه صورت می پذیرد، اما تبعاتی نظیر تاثیر گذاری بر محیط زیست به ویژه منابع آب، افزایش بار مالی دولت و بهره وری اندک را نیز به همراه دارد. در این مطالعه سعی گردیده تا با استفاده از رهیافت برنامه ریزی پویا بر اساس روش شبیه سازی و بهینه سازی (S/O) اثرات اقتصادی ناشی از سیاست کاهش و تعدیل یارانه انرژی در بخش کشاورزی بر تعادل و بهره برداری از منابع آب زیر زمینی در دشت همدان-بهار مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. نتایج حاصل از اجرای مدل برنامه ریزی دینامیک نشان داد که سیاست کاهش و تعدیل یارانه انرژی از طریق تاثیر بر الگوی کشت محصولات کشاورزی در جهت توسعه محصولات با نیاز آبی کمتر و تغییر رفتار بهره برداران، تاثیر مثبتی در حفظ منابع آب زیرزمینی منطقه مورد مطالعه و کاهش تخریب آن در بلندمدت به همراه دارد.

*این مقاله به قلم دکتر مجید احمدیان به همراه سایر همکارانش در پاییز 1387 در مجله پژوهش کشاورزی به چاپ رسیده است.

برای دسترسی به متن کامل مقاله به این لینک مراجعه کنید.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری