اثرات نامتقارن قیمت نفت بر رشد اقتصادی کشورهای OECD

در این مقاله اثرات نامتقارن قیمت نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی برای کشورهای صنعتی وارد کننده نفت شامل آمریکا، ایتالیا، فرانسه و ژاپن طی دوره ۲۰۰۲-۱۹۶۰، مورد بررسی قرار می گیرد.

در این مقاله اثرات نامتقارن قیمت نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی برای کشورهای صنعتی وارد کننده نفت شامل آمریکا، ایتالیا، فرانسه و ژاپن طی دوره 2002-1960، مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج تخمین های به دست آمده نشان می دهد که اثرات افزایش و کاهش قیمت نفت بر رشد اقتصادی کشورهای مذکور یکسان نبوده است. در این کشورها، کاهش قیمت نفت اثری بر رشد GDP آن ها نداشته، در صورتی که اثر افزایش قیمت نفت در تمام موارد معنی دار بوده است. به عبارت دیگر، نوسانات قیمت نفت اثر نامتقارن بر رشد GDP دارد. به علاوه شوک های پولی در کنار شوک قیمت نفت منبع بزرگ و قابل توجه در بی ثباتی رشد GDP هستند.

*این مقاله به قلم دکتر حمید ابریشمی، محسن مهرآرا و حجت‌الله غنیمی‌فرد به همراه سایر همکارانشان در تابستان 1387 در مجله تحقیقات اقتصادی به چاپ رسیده است.

برای دسترسی به متن کامل مقاله به این لینک مراجعه کنید.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر