ادغام مالی و اثرات آن بر نوسانات اقتصادی در گروهی ازکشورهای در حال توسعه صادر کننده نفت

این مقاله به بررسی اثرات ادغام مالی بر نوسانات کلان اقتصادی در گروهی از کشورهای در حال توسعه صادر کننده نفت در دوره زمانی ۲۰۰۵-۱۹۶۰ می پردازد.

این مقاله به بررسی اثرات ادغام مالی بر نوسانات کلان اقتصادی در گروهی از کشورهای در حال توسعه صادر کننده نفت در دوره زمانی 2005-1960 می پردازد. برای تخمین نتایج از یک مدل استاندارد نوسانات اقتصادی استفاده گردیده که در آن به جز متغیرهای سنتی مانند مخارج دولت،شاخص ادغام مالی نیز وارد شده است. مقاله نتیجه گیری می کند همان طور که این کشورها در هموارسازی مصرف یا پخش ریسک به کمک ادغام مالی موفق نبوده اند، ادغام مالی عامل موثری در بوجود آوردن نوسانات اقتصادی در این کشورها نبوده است.

*این مقاله به قلم دکتر حمید ابریشمی و محسن مهرآرا به همراه سایر همکارانشان در زمستان 1388 در مجله مطالعات اقتصاد انرژی به چاپ رسیده است.

برای دسترسی به متن کامل مقاله به این لینک مراجعه کنید.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری