اثرات جهانی شدن بر صادرات غیرنفتی ایران

در مقاله حاضر سعی شده، تاثیر جهانی شدن در کنار عوامل قیمتی و غیرقیمتی بر صادرات غیرنفتی ایران با استفاده از شبکه عصبی GMDH به عنوان ابزاری با قابلیت بالا در مسیریابی و تشخیص روندهای غیرخطی پیچیده، بخصوص با تعداد مشاهدات محدود، مورد بررسی واقع شود.

در مقاله حاضر سعی شده، تاثیر جهانی شدن در کنار عوامل قیمتی و غیرقیمتی بر صادرات غیرنفتی ایران با استفاده از شبکه عصبی GMDH به عنوان ابزاری با قابلیت بالا در مسیریابی و تشخیص روندهای غیرخطی پیچیده، بخصوص با تعداد مشاهدات محدود، مورد بررسی واقع شود. همچنین از معیار ادغام تجارت بین الملل (ITI) و شاخص باز بودن تجاری OPENOX به عنوان شاخص جهانی شدن استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که شاخص های جهانی شدن، رشد درآمد جهانی و رشد واردات کالاهای سرمایه ای به عنوان متغیرهای برون سیستمی، تاثیر به مراتب بیشتری بر رشد صادرات غیرنفتی نسبت به سایر متغیرها - به خصوص متغیرهای درون سیستمی - دارند. ضمن اینکه رشد تولید حقیقی به عنوان مهمترین عامل درون سیستمی، نقش تعیین کننده ای در رشد صادرات غیرنفتی ایفا می کند.

*این مقاله به قلم دکتر حمید ابریشمی و ابراهیم گرجی بندپی به همراه سایر همکارانشان در تابستان 1388 در مجله پژوهشنامه بازرگانی به چاپ رسیده است. برای دسترسی به متن کامل مقاله به این لینک مراجعه کنید.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر