بررسی اثر سیاست های آزاد تجاری بر رشد اقتصادی (مطالعه موردی کشورهای اسلامی)

در این پژوهش اثر سیاست های آزاد تجاری بر رشد اقتصادی کشورهای اسلامی در یک دوره ۱۴ ساله (۲۰۰۳-۱۹۹۰)، مورد بررسی قرار گرفته و برای انجام تخمین ‏های موردنیاز از روش پانل - پویا استفاده شده است.

در این پژوهش اثر سیاست های آزاد تجاری بر رشد اقتصادی کشورهای اسلامی در یک دوره 14 ساله (2003-1990)، مورد بررسی قرار گرفته و برای انجام تخمین ‏های موردنیاز از روش پانل - پویا استفاده شده است، که در حقیقت نقطه قوت این مقاله می باشد. در این گونه مطالعات تجربی، بررسی اثرات و انتخاب شاخص های مناسب برای تحلیل رفتار متغیرها، به ویژه صادرات و واردات که در قالب حجم کل تجارت درنظر گرفته شده است و تاکید این پژوهش بر آن هاست، از اهمیت بالایی برخوردار است. در این پژوهش از متغیرهای مرسوم در مدل رشد، نظیر سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی، جمعیت و متغیرهای کنترل، مانند حجم کل تجارت بین الملل استفاده شده است. این مقاله در قالب یک مقدمه کوتاه و سه بخش اصلی و نتیجه گیری تدوین شده است. یافته های این پژوهش از آثار مثبت و ناچیز سیاست های آزاد تجاری بر رشد اقتصادی کشورهای اسلامی در دوره موردنظر حکایت دارد.

*این مقاله به قلم دکتر حمید ابریشمی و دکتر محسن مهرآرا به همراه سایر همکارانشان در تابستان 1389 در مجله تحقیقات اقتصادی به چاپ رسیده است. برای دسترسی به متن کامل مقاله به این لینک مراجعه کنید.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر