پیش‌شرط‌های دستیابی به توسعه اقتصادی

یک تفسیر از وضعیت پیچیده بودجه

استاد دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است: «دولت باید اهداف بلندمدتی در حوزه اقتصاد برای خود تعیین کند؛ چراکه با اهداف بلندمدت می تواند اقتصاد کشور را توسعه دهد.»

محمدقلی یوسفی با اشاره به اینکه دولت با یک ساختار اقتصادی پیچیده ای مواجه است، درباره بودجه سال 1395 اظهار داشت: «دولت با هزینه های زیادی مواجه است؛ در حالی که درآمدها کاهش پیدا کرده است.»

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اقتصاد، وی افزود: «زمانی که درآمد نفت کم شود، دولت باید از راه های دیگری درآمد خود را تامین کند. به طور مثال، اقدام به چاپ پول و افزایش هزینه خدمات، از جمله راه حل هایی است که دولت می تواند از آن طریق، کاهش درآمدهای خود را جبران کند. اما این راه ها هر کدام اثرات تورمی و رکودی دارد و اقتصاد رکودی تورمی ایجاد می کند.» یوسفی با تاکید بر اینکه دولت با وضعیت پیچیده و بغرنجی روبه رو است، گفت: «دولت شرایط پیچیده ای دارد؛ به طوری که هر سیاستی را دنبال کند، دچار مشکل می شود، ولی باید بین راه های بد و بدتر انتخاب کرد.» وی ادامه داد: «اینطور نیست که دولت در مقابل راه خوب و بد قرار داشته باشد. خیلی از اختیارات از دولت گرفته شده است. در حال حاضر دولت مختار نیست.» استاد دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: «هم اکنون درآمدهای نفتی با توجه به کاهش قیمت نفت کاهش یافته و حجم صادرات کشور نیز کاهش پیدا کرده است. از طرفی، نیاز واردات کشور به دلیل کاهش تولید داخل زیاد شده است. این موارد باعث شده است که دولت سیاست های محدودی را دنبال کند.» یوسفی خاطرنشان کرد: «دولت باید اهداف بلندمدتی را تعیین کند و با اهداف بلندمدت می تواند اقتصاد کشور را توسعه دهد.» وی متذکر شد: «می توان انتظار داشت تا چند سال دیگر این مشکلات حل خواهد شد، ولی برای سال آینده مسائل بودجه حل نخواهد شد و اقتصاد رکود تورمی خواهیم داشت.»

بیشتر بخوانید
ارسال نظر