{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 41609

افراد دارنده این گروه خونی توسط سازمان انتقال خون شناسایی و به آن‌ها پلاک شناسایی کننده تعلق می‌گیرند و ارتباطشان با سازمان انتقال خون قطع نمی‌شود تا در موقع نیاز خون مناسب برایشان تهیه شود.

لزوم آگاهی از گروه خونی هنگامی ضرورت پیدا می‌کند که فرد در هنگام بروز حادثه نیاز به خون پیدا کند ولی به خاطر کمیاب بودن آن با مشکل روبه رو شود. مصطفی مقدم رئیس آزمایشگاه ایمنوهاتولوژی سازمان انتقال خون ایران گفت: گروه خونی نادر به گروه خونی اطلاق می‌شود که در یک جمعیت 10 هزار نفری فقط یک نفر دارای این گروه خونی است. وی افزود: این افراد در صورت نیاز به خون فقط می‌توانند از خون خود استفاده کنند. وی افزود: تغییرات ژنتیکی ناشی از ازدواج‌های فامیلی و یا تغییرات محیطی که به دنبال یک شرایط جغرافیایی ویژه حاصل می‌شود موجب پیدایش این گروه خونی می‌شود. افراد دارنده این گروه خونی توسط سازمان انتقال خون شناسایی و به آن‌ها پلاک شناسایی کننده تعلق می‌گیرند و ارتباطشان با سازمان انتقال خون قطع نمی‌شود تا در موقع نیاز خون مناسب برایشان تهیه شود. وی در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر ایران جزو 18 کشور دارنده برنامه جهانی خون‌های نادر است و در حال حاضر 750 نفر عضو بانک خونهای نادر در سازمان انتقال خون ایران هستند.
ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری